Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma esines täna Tallinnas naisjuhtide ja ettevõtjate konverentsil kõnega „Naised juhtidena – naiste karjääri pidurdavad ja edasiviivad jõud“. Ergma käsitles selles naiste karjääri nii enda näitel kui ka üldisemalt poliitikas.  

Ta tõi näiteks Eesti naiste osakaalu poliitilises võimus, mis on suhteliselt tagasihoidlik – Riigikogus on praegu 20 naist ja 81 meest. Kuid seevastu pooled Europarlamendi Eesti mandaatidest on täna naiste käes. Küsitlused on näidanud, et eestlastele on omane arvamus, et mehed on paremad poliitilised liidrid kui naised. Eestis on naiste ja meeste osakaal vastavalt 54 % ja 46 %. Kõrgharidusega naisi on 17% meestest enam. Kahjuks on Eestis Euroopa Liidu riikide võrdluses nende kahe riigi hulgas, kus meeste osatähtsus kõrghariduses on kõige väiksem. Ja ometi kipuvad nii naised kui mehed arvama, et naised ei sobi esindama rahvast.

Ta esitas küsimuse, et miks arvame olevat poliitika vaid meeste pärusmaa, miks tahame, et juhiksid, andke andeks, vähem haritud? Ühe asjaoluna tõi ta esile, et avalik kriitika on sageli suunatud mitte poliitikute tegude ja seisukohtade vastu, vaid nende isikute ja isikliku elu vastu. Naised on reeglina sellistele rünnetele vastuvõtlikumad ega kiirusta poliitiku karjääri kasuks otsustama.

Riigikogu esimees kutsus üles vaatama asju laiema pilguga. Mitte üksnes asjaolu, et ÜRO, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liit on seadnud naiste esindatuse suurendamise poliitikas üheks kindlaks eesmärgiks, ei peaks määrama meie otsuseid kaasata poliitikasse rohkem naisi. „Ma ei poolda ka mingite sookvootide sisseviimist. Usun, et vajame poliitikas rohkem koostööd, enam oma rahva tuleviku kui isikliku egoga arvestamist ja selleks on tublid naispoliitikud meestest suutelisemad,“ märkis Ergma.

Ta pidi paraku möönma, et oma võimete realiseerimine sõltub suuresti valitsevast suhtumisest. Üksnes pädevusest, kogemustest, võrdõiguslikkuse propagandast ja heast tahtest ei piisa. Kuni valdavalt leitakse, et juhipositsioonile lihtsalt on sobilikumad mehed ja poliitika on eelkõige räpane meeste mäng, on poliitikuteks pürgivate naiste read hõredad. Reaalne teistsugune kogemus ja eeskujud aitavad tasapisi muuta kandideerijaid söakamaks ja tekitada valijates usaldust. Ta tõi näiteks Soome naispoliitikute eeskuju.

„Eesti ühiskonna tasakaalustatud esindatuseks peaks Riigikogus olema vähemalt 40 naist. Kui aga erakonnad hakkavad koostama valimisnimekirju, siis tuleb ilmsiks, et erakondade juhatustesse kuuluvad valdavalt mehed. Loodan, et erakonnad toetavad edaspidi oluliselt enam oma naisliikmete poliitilist arengut,“ ütles Ergma.  

Ta kutsus konverentsil osalejaid üles tegema ise kõik selleks, et hoiakud haritud ja tegusatesse naistesse oleksid soosivamad ning avaldas soovi olla julgemad ise oma maailma ja rolli suuremaks muutma.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside