Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma esines täna Pärnu maakogul tervituskõnega, milles ta rõhutas arutusel olevate teemade tähtsust. Arutlusel on maakonna arengustrateegia, millega põimuvad paratamatult ka tulubaasi ja haldusreformiga seonduvad küsimused. 

Ergma ütles, et plaanid ilma rahalise katteta aga pole teadagi väärt isegi paberit, millele nad on trükitud: „Omavalitsused ja keskvalitsus moodustavad kodaniku jaoks ühe terviku, milleks on Eesti riik. Statistikute kuivas keeles on see valitsussektor.“
 
Ergma märkis ,et meie inimesed ja meie riik on täna silmitsi raskete aegadega. „Ettevõtetel on raske müüa oma kaupa ja inimesed kaotavad selle tõttu töö ja sellepärast ei laeku ka maksud ja nii on piiratud ka riigi võimalused oma poliitikat ellu viia. Meie sisemaise kogutoodangu tase läheneb 2006. aasta tasemele. Meie kulud aga on jäänud pidama 2008. aasta tasemele. On selge, et nii jätkata ei saa ja me peame oma valitsussektori kulud ja tulud viima tasakaalu,“ selgitas Riigikogu esimees.
 
„Ma tean, et omavalitsuste tegevusplaane sundis oluliselt korrigeerima aastaalguse eelarvekärbe, millega lõigati nii omavalitsustele laekuvat tulumaksuprotsenti ja nõrgemate järjeleaitamiseks mõeldud tasandusfondi kui ka riigipoolset sihtotstarbelist raha. Mulle on öeldud, et need kärped olid omavalitsuste suhtes ebaõiglased. Ilmselt annab siin vastuse aeg, sest uue lisaeelarvega on vaja riigi kulutusi kokku tõmmata veel üle kuue miljardi ja ilmselt enamgi. Praegu on seisukoht, et need kärped enam omavalitsuste tulusid ei puuduta,“ märkis Ergma.
 
Ergma tõdes, et vaid kärbetele tulevikku ei ehita. „On vaja teha ka otsuseid, mis vaatavad tulevikku ja sellepärast on mul hea meel, et olete siia kokku tulnud, et arutada maakonna tulevikku ja arengut. Panen teile südamele, et kõigis nendes aruteludes on vaja mõelda sellele, kuidas Pärnumaal oleks tulevikus rohkem ja tasuvamaid töökohti, sest kui on kui inimestel pole tööd, siis nad lihtsalt hääletavad jalgadega ja lahkuvad,“ nentis Riigikogu esimees.
 
Ergma sõnul on talle riigikontrolöri auditeid lugedes saanud selgeks, et omavalitsuskorralduse reform on hädavajalik. Meid on lihtsalt liiga vähe, ei jagu spetsialiste ja siin ei aita isegi raha. Riigikontrolör kirjutab, et noored ei soovi enam oma koduvallas elada. Sellest halvemat märki on raske leida, leidis ta.
 
Kindlasti on kohalike omavalitsuste reform, mida vanast harjumusest ka eksitavalt haldusreformiks nimetatakse, üks neid tulevikku vaatavaid otsuseid, mis vajavad langetamist. „Kahjuks pole koalitsioonil siin konsensust veel tekkinud, kuigi regionaalminister selle otsimisega tegeleb. Hea märk on see, et tänaseks päevaks ei eita sellise reformi vajadust enam keegi,“ kinnitas Ergma.
 
Riigikogu esimees tõi välja reformi olulisemad põhimõtted. Omavalitsuslikud ülesanded peavad olema täidetud seadustega määratud tasemel kõikjal Eestis – ja seda täna olemasoleva raha eest. Nende ülesannete täitmiseks kasutada olevat raha tuleb rakendada optimaalselt – raha peab kuluma eelkõige teenuste osutamisele, mitte juhtimisele ja bürokraatiale. Kohaliku demokraatia mehhanisme tuleb parandada nii, et otsuste langetajad vaataksid probleeme laiemalt kui vaid tänaste omavalitsuste piirides. Reformi lõpptulemus peab olema selge, kuid omavalitsustele tuleb selles protsessis jätta piisavalt vabadust enda sobitamiseks uude mudelisse, märkis Ergma. Ta tunnistas, et vastus sellele, kuidas neid eesmärke saavutada, sõltub vastaja maailmavaatest ja kogemusest ja üht ja ainsat õiget tõde pole olemas. Seetõttu peavad erakonnad siin leidma kompromissi.
 
Riigikogu esimees ütles oma kõne kokkuvõtteks: „Mõelgem täna sellele, kuidas Pärnumaal oleks rohkem töökohti ja püüdkem oma asju korraldada nii, et vähese raha eest saaks rohkem tehtud. Siis on rasketest aegadest ka kasu olnud, sest tehtud on õigeid otsuseid.“
 
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) esinduskogu on vastavalt põhikirjale maakogu. Maakogu on Pärnumaa rahvaesindajate esinduskogu, mis koosneb POL-i kuuluvate omavalitsuste volikogude liikmetest ja valitsusjuhtidest ning on loodud maakondliku koostöö edendamiseks ja kajastamiseks.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside