Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma esines täna sõnavõtuga Leedus Palangas parlamentaarsel seminaril „Balti hääl Euroopa Liidus – kas piisavalt tugev?“  Vaadeldes Euroopa Liidu viimaste aastate väljakutseid majandussurutisega hakkama saamisel tõdes ta, et Läänemere piirkonna riigid on raskustega võrdlemisi edukalt, isegi eeskujuväärivalt toime tulnud. „Läänemere riigid on praegu stabiilseima majandus- ja finantspoliitikaga piirkond Euroopa Liidus. See annab meile mitte ainult õiguse, vaid lausa kohustuse olla eestvedajaks kogu Euroopa arengule,“ ütles ta. Ergma tõi näiteks pakutavad internetiteenused, mille kvaliteet ja kasutajate hulk on muu Euroopaga võrreldes selgelt arenenum ja eesrindlikum. Ka Baltimaad on nn üleminekuriikidena oma võimalusi selles osas hästi kasutanud.

Ergma märkis, et selle taustal mõjub kummaliselt, lausa anakronismina meie riikide infrastruktuuride jätkuv eraldatus teistest Euroopa riikidest. „Uute ELi maadega integreeritud transpordiühenduste ja energiavõrgustike loomine Balti riikides on esmatähtsusega ülesanne. Nende puudumine ei pärsi ainuüksi meie tulevikuperspektiive, vaid juba tänaseid tegemisi,“ hoiatas ta.

Ergma pidas mitte vähem oluliseks innovatsiooni ja teadusasutuste koostöö edendamist ja siseturult takistuste eemaldamist. „Euroopa tulevik peab põhinema nutikatel, kõrget lisaväärtust omavatel lahendustel. Selleks tuleb praegu panustada haridusse ja vabasse konkurentsi. Esmalt aga saab ja tuleb need küsimused lahendada regionaalsel tasemel. Läänemere strateegia, esimene analoogne Euroopa Liidu ruumis, peab võimaldama parima keskkonna loomise nende ülesannete täitmiseks. Reaalsete tulemuste pinnalt saame end kehtestada regionaalse eeskujuna kogu Euroopa Liidule,“ märkis ta.

Riigikogu esimees esitas küsimused, et kuivõrd hästi oleme me suutnud neid küsimusi, teaduskoostööd, vabat konkurentsi jne lahendada Baltimaade ruumis? Millised on Balti Assamblee praktilised võimalused neile lahendustele kaasa aidata? Kindlasti saab olla vähem deklaratiivne ja rohkem praktiline. Rahvusparlamentide ja Balti Assamble päevakorrad peavad senisest märksa tugevamini seotud olema.

Ergma tõi esile, et veidi enam kui 5 aasta perspektiivis, mil Leedu, Läti ja Eesti on Euroopa Liidu eesistujariigid, esitab see igale riigile suure väljakutse ja vastutuse. Edu saab kindlustada vaid tihe koostöö naabrite ja partneritega. „Ootaksin Balti Assambleelt enam ideid ja ettepanekuid, kuidas paariaastase vahega toimuvaid eesistumisi muuta terviklikuks koostööahelaks Läänemere regioonile ja Euroopa Liidule vajalike eesmärkide täitmisel ja meie tuleviku kindlustamisel. Meie hääl Euroopa Liidu arengutes ei tohi olla nõrk. Selle kindlustab meie regionaalne koosmeel ja koostöö,“ ütles ta kokkuvõtteks.

Fotod üritusest on aadressil: https://fotoalbum.riigikogu.ee/v/2012/Ene_Ergma/Palanga/

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside