Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu istungisaalis on täna traditsiooniline Noortefoorum „101 Last Toompeale”. 

Riigikogu esimees Ene Ergma avaldas noortefoorumil peetud tervituskõnes heameelt, et Riigikogul on juba aastaid olnud meeldiv võimalus võõrustada Eesti Õpilasesinduste Liidu ja Lastekaitse Liidu koostöös korraldatavat noortefoorumit . Ta toonitas, et foorumil tegeletakse väga tõsiste, noorte elu puudutavate küsimustega. Oluline on ka see, et enne lõppistungit otsitakse ühiseid seisukohti eelfoorumitel. Sel korral on päevakorras teema, mis mõjutab noorte haridusteed otseselt – eksamisüsteemiga seotud küsimused. 

Ergma sõnul on tervitatav, et noored esitavad haridussüsteemis otseste osalejatena oma nägemuse, kuidas tuleks kontrollida õpilaste teadmisi. Ta nõustus eelfoorumitel väljatoodud mitme mõttega, mis puudutavad õpilaste loovuse soosimist ja praktiliste küsimustega hakkama saamist, kuid ei maksa alahinnata faktipõhist teadmiste kontrolli. Ergma rõhutas, et elus edu saavutamiseks on vaja omandada ikkagi rikkalik teadmistepagas. Eriti kui arvestame, millistel suundadel Eesti enim häid spetsialiste vajab. Analüüsivõime tugineb ikkagi teadmiste ja oskuste sidumise võimele. Ergma arvates võiksid kõik gümnasistid kindlasti sooritada lõpueksami matemaatikas, mis on loodusteaduste alus ning kirjutada kirjandi. Ta rõhutas, et kui räägime palju keele ja kultuuri säilimisest, mis on meie põhiseaduslik ülesanne – siis on normaalne, et tulevane keele edasikandja oskab oma gümnaasiumiõpingutele joont alla tõmmates väljendada ennast selgelt nii suuliselt kui ka kirjalikult. 

Riigikogu esimees märkis, et iga-aastase noorte parlamendiistungiga tähistatakse ÜRO lapse õiguste konventsiooni vastuvõtmist 1989. aastal. Kuid mõte lasteparlamendi korraldamisest tekkis palju vanem. Selle tõi esile laste õiguste küsimusele palju tähelepanu pööranud poola-juudi kirjanik ja pedagoog Janus Korczak, kes elas aastatel 1878 kuni 1942. Ergma rõhutas, et teda on  Korczaki töö puhul köitnud just õigustega kaasneva vastutuse rõhutamine - asi, mida tänapäeva lapsed kipuvad unustama. 

Ergma kinkis tänase noorteparlamendi esimehele Kadi Rohtlale, Eesti Õpilasesinduste juhile Liina Hirvele ja Lastekaitse Liidu noortekogu juhile Gertha Teidla-Kunitsõnile Janus Korczaki raamatu “Kuningas Macius”. Ergma selgitas, et selles raamatus kujutleb kuningas Macius, kes on äsja isa asemel kuningaks tõusnud laps, et riigijuhtimine on lihtne ja roosiline tegevus – kappamine valgel hobusel rahva rõõmuhõisete saatel. Ergma sõnul pole selles osas tänapäevalgi täiskasvanute maailmas palju muutunud. Ikka nähakse riigi juhtimist eemalt kergema ja lõbusama tegevusena, kui see reaalsuses kipub olema. Raamatukangelane noor kuningas Macius muutis oma riigis mitmeid asju, sealhulgas käivitas ta lasteparlamendi, meenutas Ergma. 

Riigikogu esimees soovis noorteparlamendile  haridusprobleemide sisukat arutelu. 

Foorumil toimuvad traditsiooniliselt ka lapsesõbraliku organisatsiooni ja ühiskonnategelase valimised. Tänavu sai selleks noorteprogrammi ENTRUM eestvedaja Darja Saar ja noortekonverents “Lahe koolipäev”. Töö käigus valmib teemakohane dokument, mis pannakse foorumi lõpus hääletusele ja antakse üle Riigikogule. Ürituse eesmärgiks on noorte osaluse toetamine riiklikus otsustusprotsessis, aga ka osalusoskuse arendamine ja selle olulisuse teadvustamine. 

Fotod foorumilt on internetis siin: https://fotoalbum.riigikogu.ee/v/2012/Riigikogu/noortefoorum/

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside