Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma tervitas täna Riigikogu istungisaalis rahvusvahelise noorteürituse Mudel Euroopa Parlament osavõtjaid. 

Ergma avaldas heameelt, et saalisolijad on aktiivsed oma riigi ja Euroopa Liidu tulevikku määravate küsimuste lahendamisel.
 
Riigikogu esimees tõi kõigepealt välja noorte tööhõive küsimuse, mis on üks mõttevahetuste keskmes olevaid teemasid. Ta märkis, et kes võiks veel omada paremat ülevaadet sellest, mida on vaja teada enne kui hakatakse aitama noortel tööturul toime tulla, kui noored ise.
 
Ergma rõhutas, et ka talle on väga südamelähedane noorte käekäik. „Kui võtame eesmärgiks noorte suurema tööhõive, siis peame möönma, et inimeste tööalaste võimaluste ning sotsiaalse toimetulekuvõime kujundamisel on väga suur roll haridusel. Me ei saa lubada noortel haridussüsteemist välja kukkuda, vaid peame aitama ja toetama noori koolitee jätkamisel,“ toonitas Riigikogu esimees.
 
Tulevikuvalikute avardamiseks on vajalik korralik üldharidus ja ka kutse- või kõrgharidus. Selline haridus, mis võimaldaks olla oma erialal professionaal, kes suudab õppida terve maailma kogemustest ja soovib pidevalt oma teadmisi täiendada ning vajadusel ka ümber õppida. Neid sihte silmas pidades on Eesti viimasel ajal soodustanud ka poolelijäänud kõrghariduse jätkamist, selgitas Ergma.
 
Ta märkis, et noorte ees on järjest suurenev hulk valikuid. „Te peate olema suutelised tegema teadlikke otsuseid,“ ütles Ergma. Riigikogu esimees leidis, et siin, Mudel Euroopa Parlamendi ürituste raames, on võimalus ammutada palju uut informatsiooni ning lisaks erinevate sisuliste teemade arutamisele saada ka hea kogemus koostööst. Ergma toonitas, et püüeldes resolutsioonide koostamisel kokkulepete saavutamise poole on võimalus mõista tasakaalu saavutamise teed erinevate seisukohtade vahel.
 
Riigikogu esimees soovis noortele sisukaid arutelusid ja hääletamisel otsustamist ikka südametunnistuse järgi.
 
Eestis toimuva ürituse patroon Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam rõhutas oma kõnes ettevõtmise tähtsust ja tõi välja arutelude olulisemad jooned.
 
3.–10. aprillini Tallinnas toimuv 34. rahvusvaheline noortefoorum Mudel Euroopa Parlament kuulub Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 programmi. Ürituse raames arutlesid kolmekümne Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriigi noored päevakajalistel teemadel Eesti ministeeriumides. Seal valminud resolutsioonide üle väideldakse ja hääletatakse täna ja homme Riigikogu istungisaalis.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside