Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma avas Riigikogu istungisaalis ELO Noorteparlamendi istungi, mille seekordseks teemaks on “Lapse õigus ühinemisvabadusele”. 

Ergma avaldas oma tervituse algul heameelt arutusel oleva teema üle, sest kaasalöömises ja oma panuse andmises on iga ühiskonna tugevus.
 
Ergma rõhutas äsja avatuks kuulutatud vabatahtliku tegevuse aasta idee tähtsust: „Ärksad ja tegusad kodanikud on igas riigis äärmiselt suur väärtus“. Ta lisas, et muidugi on iga haritud inimene hindamatu, oskustöölistest insenerideni. Kuid aktiivsed kodanikud ja kodanikualgatus on väärtus omaette.
 
Ergma meenutas, et eile Riigikogu Valges saalis oli tal au üle anda Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu 2010 Kodanikuühiskonna aasta tegijatele auhinnad. Nende seas ei olnud ainult vabaühendused, vaid ka näiteks EMT ja Toidupank, mis on säravad eeskujud eelkõige eravahendite ja tippspetsialistide kaasamisest tõhusatesse algatustesse.
 
Tahaksin veel meenutada aktsioone, milles ka teie võib-olla osalesite – Teeme Ära ja Minu Eesti – need on kasvatanud meie sotsiaalset kapitali ärgitades nii inimesi kui asutusi ja terveid sektoreid rohkem koostööd tegema, ütles Riigikogu esimees.
 
Ergma rõhutas: „Riigikogu teab, et kaasamiseta pole võimalik luua toimivaid seadusi. Eesti Noorteühenduste Liidu pöördumisest tulenevalt pidas Riigikogu vajalikuks täiendada mittetulundusühingute seadust ja lihtsustada vähemalt 15-aastase alaealise astumist sellise noorteühingu liikmeks, mis vastab noorsootöö seaduses sätestatud kriteeriumidele“.
 
Ergma kinnitas: “Julgen öelda, et avalik võim teadvustab üha selgemalt vabaühendusi kui mitte kitsaste grupihuvide eest seisvaid ühendusi, vaid väärtuslikke koostööpartnereid ja soovib edendada avalike teenuste delegeerimist vabaühendustele. Vabaühendused ei pea tegelema pelgalt oma huvide kaitsmise, heategevuse või isetegevusega“.
 
Ergma kutsus noori olema aktiivsed ja kaasa lööma. Lisaks ühingutes tegutsemisele on ka teised teiepoolsed kodanikualgatused teretulnud, sest see annab teile endile ka isikliku kogemuse, lisas ta.
 
Riigikogu esimees meenutas: “Teie kõik siin saalis olete sündinud aastatel, kui Eesti on olnud iseseisev riik. Teie käes on ka meie iseseisva Eesti tulevik, mida te kujundate läbi oma tegevuse tulevikus, ja mille poole te täna juba olete oma sammud seadnud“.
 
Ergma toonitas. „Kodanikuühendustes tegutsemine näitab teie vastutustunnet – te pole ükskõiksed teiste inimeste suhtes – see, ja korralik haridus, on teie vundament elus toimetulekuks.   Eesti vajab teid, tublisid kodanikke, et teie kätte usaldada tema saatus“.
 
Tänasel istungil esinevad põhi- ja kaasettekandega noorteühenduse ELO liikmed. Sõna võtavad Riigikogu liige Indrek Saar ja Eesti Noorteühenduste Liidu noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
 
Istungil osalevad kokku enam kui 100 noort Võrumaalt, Ida-Virumaalt, Viljandimaalt ja Harjumaalt. ELO-sse kuuluvad noored üle vabariigi 1.-12. klassini. Noorteühenduse missiooniks on pakkuda osalejatele formaalhariduse kõrval täiendavat võimalust enese arendamiseks.
 
ELO Noorteparlamendi istungi läbiviimise traditsioon sai alguse 1990 aastate alguses.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside