Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma esines täna sõnavõtuga Balti Assamblee 31. istungjärgu avamisel Vilniuses. Alustuseks meenutas ta 20 aastat tagasi Palangas toimunud Balti Assamblee 2. istungjärku, kus muuhulgas võeti vastu soovitused kolme riigi vahelise koostöö tulemuslikumast koordineerimisest hariduse, kultuuri ja teaduse alal, transpordiühenduste parandamisest, ühistegevusest energiatarnete ja -julgeoleku kindlustamiseks, suhtlemise tihendamisest Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu vahel.

Ergma ütles, et paljud nende valdkondadega seotud mured on ajas muutunud ja probleemide tase ei ole kaugelt enam see, mis 90ndate alguses. Probleemid, mis lahendamist vajavad, on hoopis uuel, mingil määral isegi keerulisemal tasemel. „Aega, mis meil on nende lahendamiseks, pole aga palju rohkem, kui meil paarkümmend aastat tagasi oli kasutada. Kokkuvõttes on nende lahenduste taga ei rohkem ega vähem kui meie riikide ja piirkonna edasine konkurentsivõime, energiajulgeolek ja üldine võimekus oma edasisi arenguid suunata,“ sõnas ta.

Riigikogu esimees märkis, et kultuuri-, hariduse- ja teadussuhted arenevad omasoodu ja meil on kindlasti teineteise juurest veel palju huvitavat avastada ja teineteisele pakkuda. Lähemal ajal on oodata Balti riikide haridusministeeriumide vahelise kõrghariduse, teaduse ja innovaatilise alase koostöö memorandumi sõlmimist ning tuleb aktiivsemalt tegutseda selle nimel, et dokumendis sätestatu kiiresti ka praktikas realiseeruks.

Ergma tõi energiajulgeolekualastest küsimustest esile eeskätt ühise tuumajaama rajamise projekti, regionaalse LNG terminali arenduse, uute gaasi- ja elektriühenduste rajamise Läänemere-äärsete riikide vahel. Transpordiühenduste loomisel seonduvad pakilisemad küsimused Rail Balticu ehituse ettevalmistusega – need on ettevõtmised, kus saab ja tuleb teha otsuseid operatiivsemalt, et hoogsamalt edasi liikuda. „Sellele kaasa aitamisel ja realiseerimisel on nii rahvusparlamentidel kui ka Balti Assambleel omad võimalused ja kohustused,“ rõhutas ta tuues näiteks, et meil on endil piisavalt palju hästi sujuvaid koostöö projekte, millelt eeskuju võtta. „Olgu kasvõi nimetatud meie riikide silmapaistvalt ladus koostegutsemine ühtsete positsioonide kujundamisel Euroopa Liidu uue, 2014-2020 eelarveraamistiku läbirääkimistel.“

BA tänavuse istungjärgu raames arutletakse ka rahandusturgude korralduslikke ja järelevalvealaseid koostöömehhanisme, kus paneeli juhatab Aadu Must ja ettekande teeb BA majandus-, energeetika- ja innovatsioonikomisjoni aseesimees Sven Sester. Eesti delegatsiooni juhib Riigikogu aseesimees Laine Randjärv.

Assamblee päevakord asub aadressil: http://www.baltasam.org/ ja fotod on

https://fotoalbum.riigikogu.ee/v/2012/Ene_Ergma/Balti_Assamblee/

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside