Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu  esimehe Ene Ergma kohtumisel  Sloveenia presidendi Danilo Türkiga olid kõne all haridusteemad  ja koostöö rahvusvahelisel areenil. 

Ergma ja Türk tõdesid kahe riigi sarnasust nii oma territoriaalse suuruse kui ka tegutsemissuundade osas. Riigid on seni arendanud asjalikku koostööd nii omavahel kui ka rahvusvahelises kogukonnas.
 
Ergma märkis, et oluline on arendada tihedat riikidevahelist koostööd majanduskriisist ülesaamisel Euroopa Liidus. Nii Ergma kui ka Türk pidasid oluliseks teadmistepõhise majanduse arendamist. Sloveenia president tutvustas riigi tegevust hariduselu sisulisel korraldamisel ja koolisüsteemi arendamisel. Türk tundis huvi Eesti hariduselu käsitleva seadusandluse vastu. Ergma tutvustas Eestis astutud samme selles valdkonnas ja rõhutas vajadust kindlustada heatasemelise hariduse kättesaadavus.
 
Kohtumisel viibinud väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa toonitas, et Eestil on seni olnud tihedad kontaktid Sloveenia ja Lääne-Balkani regiooni riikidega. Riigikogu eelmise koosseisu saadikud külastasid sagedasti sealseid riike arendamaks parlamentaarset koostööd. Kohtumisel tõdeti, et sellest on olnud kasu kõikidele osapooltele ja samas vaimus tuleks jätkata. Türk tutvustas Sloveenia Euroopa Liidu eesistumise perioodi kogemust 2008. aasta esimesel poolel. Ta pidas eriti oluliseks, et Euroopa väikeriik saab suunata ühenduse sõlmküsimuste lahendamist.
 
Ergma ja Türk rõhutasid kohtumisel Euroopa Liidu väiksemate riikide rolli tähtsust ühenduse käekäigu kujundamisel.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside