Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma kohtus täna Toompeal Euroopa Komisjoni kliimavoliniku Connie Hedegaardiga. 

Kohtumisel käsitleti kliimamuutustega seotud globaalseid probleeme, samuti energiasäästlikku majandustegevust. Ergma juhtis tähelepanu, et nendele probleemidele on võimalik leida lahendus ainult siis, kui sellesse on kaasatud kõik maailma  suured riigid. Ergma märkis, et Eesti on oma kohustusi täitnud ja käitunud antud küsimuste lahendamisel vastutustundlikult.
 
Riigikogu esimees rõhutas Eestis põlevkiviõlitootmise tähtsust ja vajadust kaasata see Euroopa Liidu emissioonikaubanduse skeemis süsinikulekke poolt ohustatud tööstussektorite kohta. Ergma juhtis tähelepanu, et naaberriigis Venemaal – üle piiri – toimub ka põlevkivi kaevandamine ja töötlemine. Kui nüüd seda olulist asjaolu ei arvestata, siis võib Eestis põlevkiviõlitootmine seiskuda. Tootmine koos investeeringutega liiguvad aga teisele poole piiri – Venemaale.
 
Kliimavolinik informeeris Riigikogu esimeest, et Euroopa Komisjon tegeleb praegu küsimusega määramaks Eestile kindlaks nende arvates optimaalne heitmekvoot.
 
Kohtumisel osalenud Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Mart Jüssi andis Hedegaardile üle Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi kliima- ja energiatöörühma aruande. Jüssi juhatas nimetatud parlamentidevahelist töörühma. Aruanne sisaldab kokkulepet energia- ja kliimavaldkondade prioriteetidest ning pakub praeguse olukorra probleemidele konkreetseid lahendusi.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside