Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma võttis täna Riigikogus vastu Eestis viibiva Saksamaa parlamendi praktikaprogrammi valikkomisjoni delegatsiooni eesotsas Bundestagi kultuurikomisjoni ning töö- ja sotsiaalkomisjoni liikme Sebastian Blumenthaliga. Delegatsiooni kuulusid veel Bundestagi teadusinfo osakonna juhataja Wolfgang Müller ning Humboldti Ülikooli teadusala asepresident Peter Frensch.

Ergma tänas Bundestagi initsiatiivi ja hea tahte eest pakkuda Eesti noortele iga-aastaselt võimalust osaleda Saksamaa parlamendi praktikaprogrammis, kus tutvutakse Saksamaa parlamentaarse valitsemissüsteemiga, tööga parlamendis, selle komisjonides ja fraktsioonides. Poliitikahuvilistele noortele antakse võimalus täita erinevaid tööülesandeid istungite ettevalmistamisel, kõnede koostamisel ning külastada ka saadiku valimisringkonda. Ergma rõhutas taolise programmi kasulikkust ja vajalikkust meie riigile, kus parlamentaarse töö kogemus kujuneb välja mitte üksnes praktilises töös, vaid ka õppides teistelt, vana parlamentarismiga riikide kogemustest. Külalised märkisid tunnustavalt Eesti kandidaatide väga kõrget taset ja väljendasid selget soovi programmiga edaspidi jätkata.
 
Riigikogu esimees tundis huvi ka Bundestagi teadusinfo osakonna töö vastu, mis hõlmab 11 teadusvaldkonda ja kus pakuvad nõustamisabi 85 erialaspetsialisti. See on tähtsaks infokeskuseks nii saadikute nõustamisel kui ka vastavate teemade käsitlemisel parlamendikomisjonides.
 

Rääkides Euroopa Liidu mõningate liikmesriikide finantsprobleemidest tunnustasid Saksa külalised Eesti vastutustundlikku käitumist ELis kokkulepitud reeglitest ja põhimõtetest kinnipidamisel.

Bundestagi praktikaprogrammi konkurss toimub Eestis alates 1992. aastast ja sellest saavad osa võtta poliitiliselt aktiivsed alla 30-aastased noored. Konkurss on kaheosaline: eelvooru käigus selgitatakse välja kandidaatide saksa keele oskus ja vastavus etteantud tingimustele ning valikvestluse käigus selgitab Saksamaa praktikaprogrammi komisjon välja 3 lõplikku võitjat. Programmi kestus on 5 kuud. Saksamaa pool eeldab, et pärast programmi läbimist asuvad selle lõpetanud noored avalikku teenistusse Eesti Vabariigi heaks.

 
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside