Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimehe Ene Ergma ja Saksamaa presidendi Joachim Gaucki kohtumisel Toompeal tunnustati riikidevahelisi seniseid mitmekesiseid ja konstruktiivseid suhteid. 

Ergma ja Gauck pidasid oluliseks Euroopa Liidu tasandil finantsstabiilsuse saavutamist, et selle kaudu tagada vajalik majanduskasv, mis on aluseks sotsiaalsete probleemide lahendamisele. 

Kohtumisel rõhutati, et peame järgima mõistlikku ja vastutustundlikku rahanduspoliitikat. Ergma toonitas: „Ühelgi poliitikul pole õigust korraldada elu tulevaste põlvkondade arvelt.“ Gauck leidis, et Eesti on hea näide läbimõeldud sammudest kriisiolukorrast toimimisel. 

Gauck märkis, et Eesti on näidanud, kuidas läbimõeldult toimides saab hakkama ilma ülejõu käivaid kohustusi võtmata. Tema arvates annab tunnistust seegi fakt, et rahvas on vaatamata raskustele olukorda mõistnud ja kokkuhoidu ajanud poliitikud tagasi ametisse valinud. Gaucki arvates peaks Eesti sõnumit mõistlikust poliitikast rahvusvahelisel areenil laiemalt levitama. 

Ergma märkis, et olulisel kohal kahe riigi suhetes on olnud Riigikogu ja Bundestagi omavahelised aktiivsed suhted. Vastastikkuseid visiite on teinud nii mõlema parlamendi komisjonide kui ka poliitiliste parteide delegatsioonid, samuti Saksa Liidumaade parlamentide esindused. Need kohtumised on peetud asjalikus õhkkonnas. 

Ergma ja Gauck tõdesid, et koostöö Euroopa Liidu raames, aga ka kahepoolsete suhete laiendamine toob kasu mõlemale riigile. Kohtumisel märgiti, et ELi teemade puhul on kahe riigi vaated kõige lähedasemad EL rahandus- ja majandusküsimustes. Tõdeti, et kriis euroalas on lähendanud Eestit ja Saksamaad kui vastutustundliku riigirahandusega riike. 

Kohtumisel osalesid väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Marianne Mikko, kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas ja majanduskomisjoni liige Kalev Kallo

Pildid kohtumiselt:  

Riigikogu pressitalitus 

 

Tagasiside