Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma viibis kahepäevasel töövisiidil Ameerika Ühendriikides Washingtonis. Visiit toimus Balti- ja Põhjamaade (NB8) parlamendijuhtide koostöö raames. Neljapäeva õhtul kohtuti Kongressi Esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi ning väliskomisjoni esimehe Howard Bermaniga, samuti välisministeeriumi kõrgete ametnikega. Kohtumistel olid arutuse all NATO uus strateegiline kontseptsioon, Afganistan, majandus-ja keskkonnaalane koostöö, Euroopa Liidu idapartnerlus ning suhted Venemaaga. Räägiti ka koostööst parlamentaarsel tasemel.

Riigikogu esimehe Ene Ergma sõnul olid Washingtonis toimunud kohtumised huvitavad ja kasulikud ning andsid uue impulsi riikidevahelisele koostööle. Uutest julgeolekuohtudest kõneldes tõstatas Ergma küberkaitseteema, rõhutades selle valdkonna reguleerimise vajadust rahvusvahelisel tasandil.
 
Kohtumise järel tehti ühine pressiavaldus, milles parlamendi esimehed juhtisid tähelepanu sellele, et viie Põhjamaa ja kolme Balti riigi poliitiline koostöö ja majanduslik lõimumine kasvab pidevalt, mis muudab selle piirkonna unikaalseks. Avalduses märgitakse, et atlandi-ülesed sidemed ja koostöö on NB8 riikide jaoks pikaajaline prioriteet. Seetõttu rõhutasid spiikrid vajadust vaadata üle võimalus tugevdada ja arendada Põhjamaade, Balti riikide ja USA vahelist koostööd. Spiikrid väljendasid soovi tihendada USA ja NB8 seadusandlike kogude vahelist koostööd ning uurida võimalust näiteks korraldada regulaarseid kohtumisi väliskomisjonide esimeeste vahel.
 
Avalduses öeldakse ka, et NB8 riigid võtavad täielikult arvesse globaalse julgeoleku olukorda ja tegevuskava ning tõdevad, et NATO on keskne tegutseja Euroopa julgeoleku jaoks ning oluline foorum atlandi-ülese dialoogi ja koostöö jaoks.
 
Kõik Põhjamaad ja Balti riigid tegutsevad aktiivselt Afganistanis ja annavad oma panuse rahvusvaheliste vägede (ISAF) raames. Avalduses märgitakse, et see osalemine toetub ühistele väärtustele nagu demokraatia edendamine, inimõigused, sooline võrdõiguslikkus ja õigusriigi põhimõtted. NATO kaasamine Afganistanis ÜRO mandaadiga on toonud esile julgeoleku tervikliku käsituse tähtsuse. Rõhutatakse, et parlamendiliikmetel on otsustav roll avaliku toetuse tagamisel meie ühistele väärtustele ja missioonidele selles töös.
 
Ühisavalduses väljendasid spiikrid toetust EL-i Idapartnerlusele nähes vajadust pöörata sellele piirkonnale senisest rohkem tähelepanu, tihendada poliitilist dialoogi, suurendada ühtlasi rahalist ja tehnilist abi poliitiliste, majanduslike ja ühiskondlike reformide soodustamiseks.
 
Venemaa osas järeldati, et suhteid tuleb arendada edasi koostööd ja ühiseid võimalusi otsides, samal ajal oma põhimõtetele ja demokraatlikele väärtustele kindlaks jäädes.
 
Spiikrid väljendasid samuti heameelt, et üha enam tunnustatakse Arktika piirkonna geopoliitilist ja strateegilist tähtsust ning selle olulisust maailma kliima ja keskkonna jaoks. Samuti avaldasid toetust edasisele riikidevahelisele koostööle.
 
Enam kui kümme aastat on Eesti, Taani, Soome, Islandi, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi parlamendid spiikrite ja komisjonide tasemel arendanud omavahelisi sidemeid. NB8 parlamendiesimeeste esimene ühine külaskäik Washingtoni oli 2004. aastal. Sellele järgnesid ühisvisiidid 2005. aastal Ukrainasse ja 2007. aastal Gruusiasse.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 
Tagasiside