Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma esines täna ettekandega Euroopa Nõukogu esinduslikul parlamentaarse demokraatia tulevikku käsitleval foorumil Stockholmis.  

Ergma paneelettekanne käsitles Eesti kogemuse ja näidete varal niihästi parlamentaarse kui ka laiema ühiskondliku opositsiooni rolli ja kaasamist, õigusi ning tagatisi. Ergma tõi esile, et Riigikogu eelmise koosseisu ajal saavutati laiapõhjalist poliitilist toetust omanud tähtsad eesmärgid: liitumine Euroopa Liidu ja NATOga. Jõudsasti edenes turumajandus, arenesid demokraatlikud asutused ja järjest tõhusamalt toimiv avatud kodanikuühiskond. „Samas seisab Eesti ees suur väljakutse: leida koostöövaim ka neis küsimustes, mis esmapilgul näivad poliitilisi jõude pigem lahutavat kui liitvat,” ütles ta. Siin osutavad rahvusvahelised uuringud, et nn. leppedemokraatia võib teatud puhkudel traditsioonilist enamusdemokraatiat edukalt täiendada. „Niisuguse komplitseeritud koostöö eeldusi ja häid tulemusi võiks kujukalt ilmestada meie laulupidude kogemus, kus erinevates koorides eraldi selgeks harjutatud laulud kõlavad suurpeol igati veenva kunstimeisterlikkusega,” sõnas Ergma. 

Tänavune arvult kolmas foorum, mille istungid toimuvad vaheldumisi Stockholmis ja Sigtunas ning mille kaaskorraldajaks on Rootsi Riksdag, keskendub teemale „Võim ja volitused – demokraatia ja inimõiguste vastastikune sõltuvus”. Kohtumise eesmärgiks on asjatundlike mõttevahetuste ja väitluste läbi tugevdada osalusdemokraatiat ning õhutada kodanikke tõhusamalt kasutama oma poliitilisi vabadusi. Arutusel on parlamendiliikmete vastutus, üksikisiku sõltuvus demokraatiast ja inimõigustest, opositsiooni roll ja võimalused poliitilises otsustamisprotsessis, uue ajastu esindusdemokraatia, kodanikeühiskonna kaasamine inimõiguste ja sõnavabaduse kaitsmisse jpm.

Demokraatia tuleviku foorumi avas Rootsi Riksdagi esimees Per Westerberg, sellel esinevad veel Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee president René van der Linden,  Euroopa Nõukogu peasekretär Terry Davis jpt.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside