Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma rõhutas täna Toompeal toimunud Stefan Marschalli raamatu „Parlamentarism. Sissejuhatus“ esitlusel, et Eesti demokraatia hindamisel on oluline tunda parlamentarismi aastasadade vanust kontseptsiooni poliitika ja demokraatia organiseerumisvormide kohta. 

„Samas peavad aga teadlased ikka ja jälle debatte parlamentarismi ajajärgu käekäigu kohta. See raamat laiendab nüüd veelgi võimalusi pidada neid debatte edaspidi ka eesti keeles,“ märkis Ergma. Ta tõi välja raamatu tähtsuse emakeelsete teaduslike terminite kasutuselevõtu seisukohalt. 

Marschall käsitleb oma raamatus parlamentarismi ajalugu, paljude autorite parlamentarismi puudutavaid teooriaid, parlamentide struktuuri, funktsioone ja organisatsiooni jpm. Näidetena on teiste kõrval kasutatud Suurbritannia ja Prantsusmaa parlamente, Saksamaa Liitvabariigi Liidupäeva, Ameerika Ühendriikide Kongressi ning Euroopa Parlamenti. Ergma viitas ka sellele, et käsitledes küsimust parlamentide suuruse kohta toetub selle autor ka Rein Taagepera töödele. Raamat on kirjutatud kergesti loetavas keeles ja on sobiv kõigile, kes tunnevad huvi demokraatia toimimise mehhanismide vastu, aga see pakub ka mõtlemisainet akadeemilise uurimistöö tegijatele. Kindlasti sobib ta kasutamiseks kõrgkoolides – iga peatüki lõpus on kokkuvõte ja kordamisküsimused loetu kohta. 

Riigikogu esimees rõhutas ka Marschalli mõtet, millega autor lõpetab oma raamatu: „Institutsioonid, olgu nad siis parlamentaarsed või mitte-parlamentaarsed, võivad luua eeldusi – aga nad ei taga demokraatiat. Lõpuks seisab see ka inimeste, kodanike ja poliitikute taga, kas demokraatlikest institutsioonidest saab demokraatlik ühiskond või mitte.“ 

Raamatu toimetaja Mihkel Solvak tõi esile väljaande parlamentarismi kohta käiva rikka entsüklopeedilise sisu. 

Eesti keelde tõlgitud raamatu autor Stefan Marschall on politoloogia professor Heinrich Heine nimelises Düsseldorfi Ülikoolis ja arvukate parlamentarismikäsitluste autor. Tegemist on järjekorras teise tõlkeraamatuga, mis valminud Riigikogu Kantselei ja Eesti Rahvusraamatukogu koostöös. Varem on Riigikogu Kantselei ja Eesti Rahvusraamatukogu koostöös ilmunud Arend Lijpharti „Demokraatia mustrid”. 

Fotod raamatu esitluselt. 

Riigikogu pressitalitus

 

  

Tagasiside