Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma kohtus täna Toompeal ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametkonna (UNHCR) Põhja-Balti regionaalesindaja Pia Prütz Phiriga

Ergma rõhutas kohtumisel, et mittekodanike edukas integratsioon ja kodakondsuseta inimeste arvu vähendamine on Eestile oluline eesmärk. Eesti teeb järjekindlaid jõupingutusi määratlemata kodakondsuseta isikute julgustamiseks võtma Eesti kodakondsus. Ergma märkis, et pidulik kodakondsustunnistuste pidulik kätteandmine Riigikogu hoones kaks korda aastas on saanud meeldejäävaks traditsiooniks uutele kodanikele. Ergma andis ülevaate ka kodakondsuse taotlemisega seotud probleemidest viidates mitmetele asjaoludele, miks paljude arvates ei peeta oluliseks kodakondsuse taotlemist. See aga takistab kodakondsuseta isikute veelgi suuremat vähendamist. Riigikogu esimees kinnitas, et riik püüab igati leida lahendusi tulenevalt üleskerkivatest probleemidest integratsiooniprotsessi viljakaks edendamiseks. 

Külaline märkis positiivselt ära viimaste aastakümnete jooksul Eestis toimunud muutused riigi majanduse ja ühiskonna arendamisel, tunnustas määratlemata kodakondsusega inimeste jõudsat vähenemist viimase 20 aasta jooksul. Ta oli kindel, et Eesti suudab leida optimaalsed lahendused migratsiooniga seotud küsimuste lahendamiseks. Pia Prütz Phiri tõdes samuti, et Eestil on ÜRO pagulaste agentuuriga hea ja tihe koostöö. 

Varjupaigataotlustega seotud asjaolusid käsitledes, märgiti, et kuigi Eestile esitatakse jätkuvalt EL liikmesriikidest kõige vähem neid taotlusi, on esitatud varjupaigataotluste arv alates Eesti liitumisest Schengeni alaga vähehaaval hakanud suurenema. 2011. aasta lõpu seisuga on Eestile esitatud 66 esmast varjupaigataotlust. 

Nii Ene Ergma kui ka Pia Prütz Phiri kinnitasid kohtumisel valmisolekut teha viljakat koostööd migratsioonipoliitikaga seotud küsimuste edukaks lahendamiseks. 

UNHCR Täidesaatva komitee liikmena (alates 2007) pöörab Eesti suurt tähelepanu ÜRO pagulaste agentuuri tegevuse toetamisele, mis on osa Eesti panusest rahvusvaheliste humanitaarkriiside leevendamisse ja nende tõttu kannatanud inimeste abistamisse. 

Pildid kohtumiselt on internetis siin

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside