Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Riigikogu esimees Ene Ergma kohtus täna Sofias Bulgaaria presidendi Georgi Parvanovi, parlamendi esimehe Georgi Pirinski ja asepeaminister Emel Etemiga ning esines tervitusega Bulgaaria parlamendi ees. Ergma asetas ametliku visiidi käigus pärja Tundmatu Sõduri monumendi jalamile ning külastas Bulgaaria Teaduste Akadeemiat. 

President Parvanov märkis kohtumisel tunnustavalt Eesti ärimeeste investeeringuid Bulgaariasse. „Loodame huvide vastastikkust säilimist ka ülemaailmse majanduskriisi tingimustes,“ toonitas president. Vestluse käigus puudutati ka suhteid Venemaaga. Bulgaaria riigipea sõnul on Venemaa valmis astuma esimesi samme tagastamaks Bulgaariale seal asuvaid arhiive.

Kohtumisel Bulgaaria parlamendijuhi Pirinskiga toodi positiivse momendina välja mõlema riigi valuutakomitee süsteemi, mis on majanduskriisi tingimustes stabiliseeriv faktor. Samuti rõhutati parlamentidevahelise suhtlemise vajadust.
 

Oma esinemises Rahvusassamblee ees tõi Riigikogu esimees esile Bulgaaria aktiivsust Euroopa Liidu tulevikku puudutavates küsimustes märkides, et Bulgaaria parlament oli esimeste seas, kes ratifitseeris Lissaboni lepingu. „Bulgaaria saavutatud edusammud väärivad tunnustust. See sai võimalikuks ainult tänu tugevale tahtejõule, usule ja veendumusele, mida teie rahvas, teie valitsus on kindlameelselt järginud, ületades skeptitsismi ja kahtlused,“ ütles ta.

Ergma rääkis ka koostööst energeetika valdkonnas. Tema sõnul on hiljutised sündmused näidanud, et just energiajulgeolek on üks tähtsamaid teemasid, milles vajame selgust ja otsuseid. Olukorras, kus mõni riik kasutab energiatarneid poliitilise relvana, on loomulik kõiki võimalusi ja alternatiive kaaluda. Aastavahetuse gaasitarnete lõpetamine mõjutas otseselt ka Bulgaaria ettevõtteid ja kodumajapidamisi. „ELi huvides on ühtne energiapoliitika ja varustuskindluse parandamine. Lahenduseks on tarnijate ringi laiendamine s.o varustuskanalite ja energiasõltuvuse mitmekesistamine. See nõuab aga ulatuslikke reforme ja infrastruktuuri arendamist,“ sõnas Ergma.
 

Riigikogu esimees tõi esile, et Bulgaariat läbiva Nabucco gaasitoru tulevik oli tükk aega ebaselge, kuid samas mõjub julgustavalt Euroopa Liidus üha laiemalt leviv arusaam selle projekti jätkamise vajalikkusest. „Eesti tunnustab Bulgaaria valmisolekut ja huvi pakkuda transiidikoridori Nabucco torujuhtme rajamiseks,“ ütles Ergma.

Ta selgitas, et Eesti on koos Läti ja Leeduga arutanud Balti regiooni energiavarustust. Planeerimisel on ühisprojekt Visaginase (Ignalina-2) uue TEJ ehitus Leedus. Parlamendis on momendil arutusel energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020. Ühe alternatiivina on kaalumisel ka uue tuumaelektrijaama rajamine. „Energiapoliitika rakendamisel tuleb kasutada õiglusel ja jagatud vastutusel põhinevat lähenemist, et sellised strateegilised otsused nagu uute energiavõrkude ehitamine võetaks vastu pärast põhjalikku konsulteerimist nende ELi liikmesriikidega, keda kõnealused otsused võivad mõjutada. Kõigile energia­infrastruktuuriprojektidele peaksid eelnema nõuetekohased keskkonnamõju hindamised, et tagada rahvusvaheliste keskkonna­kaitsestandardite täitmine.“
 

Homme külastab Riigikogu esimees Veliko Tarnovot ja Gabrovot. Koos Ergmaga viibivad Bulgaarias veel Riigikogu liikmed Hannes Astok, Ott Lumi, Jaanus Marrandi, Toomas Varek ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul.

Riigikogu pressitalitus


 
  
  

Tagasiside