Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma tervitas BA 30. istungjärgu avamisel Riigikogu istungisaalis kolme riigi parlamendisaadikuid. 

Ergma märkis, et kakskümmend aastat tagasi taastasid Eesti, Läti ja Leedu oma riikliku iseseisvuse ning ehitasid oma riigid sisuliselt nullist uuesti üles. Meie reformid olid sügavad ja ulatuslikud. Ülesehitajatel puudus ka parlamentaarse demokraatia kogemus. Seepärast ei maksaks olla kriitiline, kui kõik protsessid ei sujunud kergelt ja kiirelt. Selle kahekümne aasta sisse mahub Balti riikide ühinemine Euroopa Liidu ja NATO-ga, mis tagavad meie riikide turvalisuse. Riigikogu esimees ütles, et meie riigid, mis läbisid kahe aastakümne eest valusa ülemineku, on paremini valmis kiireteks muutusteks, mida on toonud meile majandus- ja finantskriis. Ta nentis, et kahjuks pole ka eelseisvad aastad meie riikide jaoks kerged. „Kõige tähtsamad ülesanded on hoida riikide eelarved tasakaalus, elades vastavalt oma võimetele ja kindlustades majanduslikku stabiilsust,“ toonitas Ergma.
 
Riigikogu esimees rõhutas vajadust leida parim formaat koostööks Balti parlamentide vahel. „Balti Assamblee peab muutuma vahendiks, mis kindlustab parlamentaarse koostöö võimalikult efektiivselt ja mõjurikkalt, viiks probleemide lahendamisele, edendaks ühiskonnas heaolu ja konkurentsivõimet,“ rõhutas Ergma.
 
Ta avaldas veendumust, et meie rahvaste ja riikide võimalikest erihuvidest hoolimata seob kolme Balti riiki sarnane ajalookogemus, mis loob aluse poliitikute motiveeritud koostööle. „Iga Balti riigi poliitiline ja majanduslik stabiilsus ja edukus on hüppelauaks kõigi kolme riigi edusammudele. Seega on meie otsene kohustus mitte kedagi meie regioonis oma murede ja probleemidega üksi jätta. Oleme üksteisega nii tihedalt seotud, et ühe riigi edu mõjub positiivselt ka teistele, niisamuti nagu ühe ebaõnnestumine avaldab mõju kõigi kolme mainele,“ ütles Ergma.
 
Ta pidas vajalikuks püstitada suuremad eesmärgid, et BA partnerluse raames tekiks ühtne ja tugev toetus läbi Balti riikide viivale kiirraudtee projektile. See on väga tõsine algatus, mida peaksid Balti riigid toetama, sest ainult nii võib palju räägitud Rail Balticast saada real Baltic Railway, selgitas Ergma.
 
Riigikogu esimees tänas kõiki, kes on kaasa aidanud balti ühtsusele ja sõprusele, tänu kellele on Balti riigid taas vabad ja iseseisvad. Ta soovis, et Läänemere regioonis sujuks kindel koostöö nii Balti riikide endi kui ka teiste siinsete riikide vahel.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside