Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma avas täna Tallinnas Maailma Energeetikanõukogu rahvusvahelise konverentsi. Ergma juhtis oma avakõnes tähelepanu energiamajanduse arengukavale kui ühele tähtsamale strateegiadokumendile. „Arengukava ei saa olla dogma, vaid see on elav organism, mille seisukorda tuleb pidevalt analüüsida, et mitte maha jääda kiiresti muutuvas maailmas toimuvast. Seetõttu ma tervitan WEC Eesti kommitee initsiatiivi energiamajanduse arengukava uuendamisel,“ ütles Ergma. Ta kutsus üles tänases olukorras võimalikult objektiivselt hindama erinevate probleemide lahenduste realistlikkust. Kasvava energiavajaduse rahuldamiseks otsivad teadlased kogu maailmas lahendusi nii vanade tehnoloogiate täiustamise ja edasiarendamise vormis kui ka täiesti uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks.

Ergma: „Arutelu energiamajanduse arengukava üle peaks sisaldama tõsist diskussiooni tuumaenergeetika perspektiivide üle Eestis. Ma ei arva, et peaksime eeskujuks võtma Saksamaa. Kui me ei soovi aastate pärast jääda sõltuvusse gaasitorust, peab meil olema valmidus teha õigel ajal õigeid otsuseid.“ Ta lisas, et tuumaenergeetika ohutus sõltub eelkõige inimestest, nii nagu igal kõrg-tehnoloogilisel suunal. Tehnoloogiliselt lahenduselt on iga uue põlvkonna tuumareaktorid järjest ohutumad. Samuti on põhjust loota, et lähemas tulevikus toimub läbimurre tooriumil põhineval tuumareaktori realiseerimisel.  

Riigikogu esimees rääkis Eesti elektrituru toimimiseks vajalike tingimuste loomisest kui riigi energiapoliitika ühest olulisest sihist unustamata märkida, et Eestit ootab peatselt ees suur muutus elektrimajanduses, milleks on üleminek avatud turule. „Avatud turg on olemuslikult teistsugune keskkond. Igaüks, kellel on hea idee, kuidas elektrit konkurentsivõimeliselt toota, on teretulnud sellega tegelema, mitte üksnes kritiseerima,“ kutsus Ergma asjaosalisi üles sellesse oma panust andma.

Riigikogu esimees pidas vajalikuks mainida, et energiapoliitika üks põhiülesandeid on tagada, et meil oleks jätkuvalt olemas turu toimimiseks ja arenguks vajalikud tingimused ehk teisisõnu keskkond, milles ettevõtted saavad konkureerida. „Samas peame aru saama, et Euroopa Liidu idapiiril oleva riigina on meid ümbritsev tegelikkus selline, et näiteks kolmandate riikide tootjatel on Euroopa Liidu elektritootjate ees ebavõrdseid eeliseid. See on üks küsimus, mis meie turu pikaajalise toimimise ja energiasõltumatuse kindlustamiseks peab lahenduse saama,“ rõhutas Ergma.

Energiamajandusega seonduvalt peatus ta põgusalt ka keskkonnaküsimustel ning eraldi maailma kliimaprobleemidel märkides sealjuures ära AS Regio, Tartu Ülikooli, Tartu Observatooriumi ja Euroopa Kosmoseagentuuri koostööd kasvuhoonegaaside mõõtmise täpsema metoodika väljatöötamisel ESA PECS programmi raames.

„Reaalseid energiapoliitilisi valikuid tehes tuleb hoida silmad arengu osas lahti ja samas jääda maa peale. Loodan, et nii tänases kui ka järgnevates aruteludes energiamajanduse tulevikust võetakse vastu otsused, mis aitavad rahuliku südamega vaadata tulevikku,“ lõpetas Ergma.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside