Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma avas täna Riigikogu konverentsisaalis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) monitooringukomitee kahepäevase istungi. „Monitooringukomiteel on ENPAs eriline roll – teil on juhtiv kohustus hoida Euroopa Nõukogu peamiste väärtuste osas silma peal liikmesriikide poliitilistel protsessidel. See on unikaalne organisatsioon, kuna ühelgi teisel rahvusvahelisel institutsioonil pole eesõigust kohustusele kaitsta 47 liikmesriigis kolme peamist inimlikku väärtust: inimõigusi, demokraatiat ja õiguskord,“ ütles Riigikogu esimees. Ta tuletas meelde, et Eestil on olemas ajalooline kogemus ühiskonnast, kus ei hinnatud mitte ühtki neist väärtustest. Totalitaarsete režiimide poolt piiratud Eesti jaoks tähendas see iseseisvuse lõppu. „Me teame praeguste saavutuste hinda ja oleme veendunud, et iseseisvuse garantiiks on demokraatlik ja vaba ühiskond. Monitooringukomitee on Assamblee komitee, kes hoiab au sees liikmesriikide kohustust kaitsta oma kodanike ja demokraatlike institutsioonide põhiõigusi,“ rõhutas Ergma.

„20-aastane Euroopa Nõukogu liikmesriigi kogemus on meile õpetanud, kuidas aidata Euroopa hapraid demokraatiaid vabasse ühiskonda, kus austatakse igat inimest ja õiguskorda,“ jätkas Ergma. Ergma sõnul on Euroopa Nõukogu tohutu potentsiaaliga üle-Euroopaline organisatsioon, kellelt Euroopa erinevad piirkonnad ootavad ka täna demokraatiat toetavat aktiivset tegevust. Riigikogu esimees soovis komitee liikmetele viljakat tööd ning meeldivat viibimist Tallinnas.

ENPA Eesti delegatsiooni ja monitooringukomitee esimehe Andres Herkeli juhtimisel käsitletakse kahepäevasel komitee istungil monitooringu all olevate ning monitooringujärgse dialoogiga riikide küsimusi, samuti nn külmutatud konfliktide teemat. Päevakorra kohaselt arutatakse neljapäeval Gruusia, Ukraina, Albaania, Montenegro ja Moldova probleemide üle ning käsitletakse Gruusia ja Venemaa sõjalise konflikti järgset olukorda. Arutuse all on Makedoonia raport ning monitooringujärgne dialoog Monacos ja Bulgaarias. Reedel teeb külmutatud konfliktide teemal ettekande endine nn Naiste Koalitsiooni (Women’s Coalition) liider ja Põhja-Iirimaa rahuprotsessi vanemläbirääkija Jane Morrice. Abhaasia ja Lõuna-Osseetia paneelis räägivad Vladimir Socor (Jamestown Foundation) ja Svante Cornell (Central Asia-Caucasus Institute), Transnistria paneelis James Sherr (Defence Academy of the United Kingdom). Vaadeldakse ka olukorda Mägi-Karabahhias.

Info ENPA monitooringukomitee kohta on aadressil: http://assembly.coe.int/ASP/AssemblyList/Annuaire_03W_CommitteePolGroup.asp?ComID=4

Fotod istungi avamisest: https://fotoalbum.riigikogu.ee/v/2013/Riigikogu/ENPA/

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside