Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis täiskokku teisele lugemisele valitsuse algatatud erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE). Eelnõu on teisel lugemisel kolmapäeval, 24. novembril. Juhul kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, soovib komisjon viia eelnõu lõpphääletusele neljapäeval, 25 novembril. Samuti otsustas komisjon jätka eelnõu muudatusettepanekute arutelu eelnevalt põhiseaduskomisjonis 22. novembril, et täpsustada muudatusi, mis on seotud valimisliitude moodustamise, ebaseaduslike annetuste vastuvõtmise ja erakondade rahastamise järelevalve komisjoniga.

Täna jäi põhiseaduskomisjonis lahtiseks küsimus sanktsioonist olukorras, kus erakond või valimisliit on saanud ebaseadusliku annetuse ega tagasta seda viivitamatult annetajale või ei kanna riigieelarvesse. Eelnõu kohaselt võib erakondade rahastamise järelevalve komisjon teha erakonnale või valimisliidule sellisel juhul ettekirjutuse kanda keelatud annetus kolmekordses määras riigieelarvesse. Põhiseaduskomisjon leidis, et selline regulatsioon võib olla vastuolus põhiseaduse paragrahv 48 lõikega 4, mille kohaselt võib üksnes kohus erakonda õigusrikkumise eest trahvida.
 
Ka jätkab põhiseaduskomisjon konsensuse otsimist küsimuses, kes peaks kuuluma erakondade rahastamise järelevalve komisjoni. Komisjon toetas ettepanekut, millega kuuluks Riigikogu juures tegutsevasse kontrollikomisjoni Vabariigi Valimiskomisjoni liige ja audiitorkogu juhatuse nimetatud audiitor. Lisaks kuuluvad sinna eelnõu kohaselt Riigikogus esindatud erakondade esindajad. Põhiseaduskomisjon kaalub võimalust kontrollikomisjoni kaasata ka teiste põhiseaduslike institutsioonide esindajaid. Oma keeldumist on teatanud Eesti Advokatuur.
Põhiseaduskomisjon  arutas täna lisaks ka valmisliiduga seotud küsimusi. Eelnõu kohaselt moodustatakse valimisliidud seltsingu põhimõttel kirjaliku lepingu alusel, milles muuhulgas määratakse kindlaks valimisliitu juhtima õigustatud isikud, kes vastutavad ka valimisaruande esitamise eest.
 
Erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE) eesmärk on muuta erakondade, valimisliidu ja üksikkandidaadi rahastamise süsteem ja valimiskampaania aruandlus läbipaistvamaks ning kehtestada reeglid annetustele, sätestada keelatud annetuste vastuvõtmise tagajärjed, anda järelevalvepädevus sõltumatule järelevalveorganile ja kehtestada mõjusad karistused neile, kes eiravad seadusega kehtestatud reegleid.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside