Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjoni enamus ei toetanud täna erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus erakondade rahastamise kontrolli põhimõtete muutmiseks eelnõu (1060 SE) suunamist Riigikogu järgmise nädala päevakorda, millega Riigikogu praegune koosesis seda eelnõu enam lõpuni menetleda ei jõua. Eelnõu järgmise nädala päevakorda arvamise poolt oli kolm ja vastu neli põhiseaduskomisjoni liiget.

Eelnõule olid esitanud teiseks lugemiseks ettepanekuid 2 Riigikogu fraktsiooni, samuti eelnõu menetlemisele kaasatud eksperdid. Komisjoni enamus soovis enne eelnõu vastuvõtmist muudatustega põhjalikumalt tööd teha.

Eelnõu näeb erakondade rahastamise kontrolli tõhustamiseks ette erakondade rahastamist kontrolliva järelevalvekomisjoni moodustamise. Eelnõu kohaselt hakkasid erakondade rahastamise järelevalvekomisjoni kuuluma riigikohtu esimehe poolt nimetatud üks esimese ja üks teise astme kohtunik, õiguskantsleri nimetatud nõunik, riigikontrolöri nimetatud riigikontrolli ametnik, samuti riigiprokurör, kaitsepolitsei ametnik ning maksu- ja tolliametiametnik. Järelvalvekomisjoni liikmed valitakse eelnõu kohaselt kuueks aastaks. Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Riigikogu Kantselei.

Eelnõu töötas välja põhiseaduskomisjoni juurde moodustatud töörühm vastavalt õiguskantsleri 17. mai 2006. aasta ettepanekule nr. 2, milles õiguskantsler tegi ettepaneku viia erakonnaseadus kooskõlla põhiseadusega. Õiguskantsler leidis oma kirjas, et erakonnaseadus ei sätesta piisavalt tõhusat järelvalvet erakondade rahastamise üle.

Põhiseaduskomisjon algatas eelnõu 4. detsembril 2006.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside