Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon valis oma tänasel istungil välja riigihankes osalenud parima pakkumuse komisjoni veebipõhise infosüsteemi arendamiseks, mille tegijaks osutus Mekaia OÜ.

Komisjon tutvus ka Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonna õigusliku hinnanguga riigiprokuratuuri otsusele kriminaalmenetluse mittealustamise kohta Eesti Keskerakonna rahastamise küsimuses ning nõustus analüüsis esitatuga. Viimasest lähtuvalt  ei saa nõustuda prokuratuuri seisukohaga, mille kohaselt on erakonnal laenulepingu sõlmimine keelatud üksnes juhul, kui erakonnaseaduse §122 järgi keelatud laenuleping vastab samaaegselt ka erakonnaseaduse §123 sätestatud keelatud annetuse tunnusele.  

Esitatud analüüsis leitakse, et erakonnaseaduses sätestatud rahastamisreeglite ja laenukeelu eesmärgiks ei ole vaid rahaallikate läbipaistvuse tagamine, vaid piirata ka võimalusi selleks, et erakonnale laenu andnud isik saaks avaldada erakonnale survet avaliku võimu teostamiseks laenuandja huvides. Sellest lähtuvalt otsustas komisjon teha Riigikogu põhiseaduskomisjonile täiendava ettepaneku erakonnaseaduse muutmiseks, et selgemalt sisustada laenu keelu mõiste.

Seoses Reformierakonna järelepärimisega otsustas komisjon teha Reformierakonnale ettepaneku kanda Silver Meikari poolt vahendatud annetused riigieelarvesse, kuivõrd Silver Meikari ja Kalev Lillo ütlustele tuginedes puudub selgus raha päritolu kohta. Seega on komisjoni hinnangul tegemist keelatud anonüümse annetusega, mis erakonnaseaduse kohaselt tuleb kanda riigieelarvesse.  

Sama põhimõtet tuleb rakendada ka teiste sarnaste Reformierakonnale tehtud annetuste suhtes, kus riigiprokuratuurile antud ütlustele tuginedes puudub selgus raha päritolu kohta. Selleks otsustas komisjon teha järelepärimine prokuratuurile, et saada teavet, kes ja kui suures ulatuses sarnaselt veel Reformierakonnale annetas.

Komisjon kuulas ära ka ülevaate erakondade liikmemaksude ja annetuste 3. kvartali aruannetest ning valimisvõlgadest ning komisjoni saatetud märgukirjade vastustest.

Erakondade Rahastamise järelevalve Komisjon

 

 

Tagasiside