Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni tänasel koosolekul kiideti heaks komisjoni 2011. aasta tööaruande projekt, arutati järgneva poolaasta töökava, erakondade liikmemaksude laekumist ja mitmeid muid küsimusi.

„Ehkki tööaruande koostamist seadus otse ei nõua, peame me siiski oluliseks, et informatsioon meie tegevusest oleks sellisel viisil kokku koondatud ja saaks ka kõigile teatavaks. Aruandesse on vaja teha veel mõned täpsustused ja see muutub meie kodulehel kättesaadavaks tuleval nädalal,“ ütles komisjoni esimees Ardo Ojasalu.

Komisjoni aruanne käsitleb selle tegevust alates selle esimesest koosolekust 6. mail 2011. aastal kuni sama aasta detsembri lõpuni. Edaspidi on komisjonil kavas koostada aruanded iga kalendriaasta kohta.

Komisjon arutas ka erakondade liikmemaksude laekumise ja erakondadele tehtud annetustega seonduvat. Erakondade poolt esitatud andmed osutasid, et liikmemaksude tasujate osakaal erakonna liikmeskonnast ei ole suur, küündides 0 protsendist  kuni 16 protsendini. Tasutud liikmemaksu osakaal kogutulust jääb suurtel erakondadel umbes 1 protsendi, väikestel üdjuhul 0—5 protsendi piiresse. Sellekohaste andmetega on võimalik tutvuda komisjoni kodulehel aadressil: https://www.riigikogu.ee/public/ERJK/Erakondade_2011.a_laekunud_liikmemaksud_ja_annetused.pdf

Lisaks otsustas komisjon pöörduda Riigikogu põhiseaduskomisjoni poole, et algatada komisjoni tööga ja erakondade rahastamise läbipaistvusega seonduvad muudatused erakonnaseaduses. Ka otsustati teha täiendavad järelpärimised üksikkandidaadile Leo Kunnasele tehtud mitterahalise annetuse osas (Riigikogu 2011. aasta valimistel), et täpsustada nende annetuste rahalist väärtust.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni

 

 

Tagasiside