Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) arutas oma tänasel istungil veebipõhise infosüsteemi arenduse hankega seonduvat, kiitis heaks komisjoni 2012. aasta eelarve muudatused ning 2013. aasta eelarve ja vaatas läbi komisjonile järelpärimise korras laekunud vastused Eesti Reformierakonnalt, Erakonnalt Eesti Kristlikud Demokraadid, Erakonnalt Eestimaa Rohelised ja Sotsiaaldemokraatlikult Erakonnalt, mis selgitasid oma finantsolukorda. 

Komisjon otsustas pöörduda täiendavalt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Erakonna Eestimaa Rohelised ja Keskerakonna poole, et saada ülevaade nende finantsilisest olukorrast seisuga 31.august 2012

Tulenevalt Erakonna Eesti Kristlikud Demokraadid majandusseisust ja suurtest võlgnevustest, otsustas ERJK teha erakonna juhatusele ettepaneku kaaluda äriregistrile pankrotiavalduse esitamist, tulenevalt juhatuse vastutusest ning väljakujunenud tavast.

Ka otsustas komisjon lõpetada teabe ametialase kasutamise piirangu ja avaldada oma veebilehel komisjoni poolt riigiprokuratuurile saadetud kirja, milles komisjon palus kontrollida Eesti Keskerakonna laenusuhteid OÜga Midfield, ning riigiprokuratuuri vastuse sellele kirjale. Komisjon leidis, et antud kaasus osutab vajadusele muuta erakonnaseadust osas, mis puudutab erakondade võlgnevusi ning otsustas teha sellekohase ettepaneku Riigikogu põhiseaduskomisjonile.

Lisaks pidas komisjon vajalikuks rõhutada, et komisjoni liikmed ei esinda komisjoni töös osaledes oma lähetajate (st põhiseaduslike institutsioonide ja erakondade) seisukohti, vaid lähtuvad oma otsuseid tehes ainult avalikust huvist ja oma südametunnistusest. Komisjoni seisukohavõtu põhjuseks on avalikkuses levinud ekslik arusaam, nagu esindaksid konkreetsete erakondade esindajad komisjonis erakondade huve.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon
 

Tagasiside