Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna koguneb Pariisis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee monitooringukomitee, mida juhib Riigikogu liige Andres Herkel. Monitooringukomitee loodi 1993. aastal selleks, et tagada parlamentaarne kontroll uute liikmesriikide poolt Euroopa Nõukogu ees võetud kohustuste täitmise üle. Praegu on jätkuva monitooringu all kümme liikmesriiki, lisaks on mitme riigi suhtes käimas nn. monitooringujärgne dialoog. Herkel valiti nimetatud komitee esimeheks jaanuaris ja tema mandaat kestab kaks aastat.

Herkeli märkis, et Pariisi kohtumise kõige olulisem teema on Venemaa kohta käiva raporti eelarutelu. Herkeli sõnul on kahetsusväärne, et ehkki reeglite järgi peaks monitooringu all olevate riikide kohta raporteid tehtama kahe aasta tagant, oli viimane täiemõõduline Vene raport Assamblee ees 2005. aasta suvel ehk tervelt seitse aastat tagasi. Tõsi, vahepeal on käsitletud Vene-Georgia sõjaga seotud raporteid, aga need ei saa kuidagi asendada regulaarset ülevaadet.

„Komitee saadab raportööride (Andreas Gross, Šveits, Soc ja Gyorgy Frunda, Rumeenia, EPP) koostatud 50-leheküljelise raportikavandi Vene Föderatsiooni valitsusele vastuväidete ja märkuste esitamiseks, milleks on aega kolm kuud,“ selgitas Herkel. „Raport hindab peamiselt kolme suurt valdkonda: demokraatia toimimine, inimõigused ja õigussüsteemi toimimine.“ 

Herkel lisas: „Loomulikult täiendavad raportit ka jooksvad sündmused. Lisaks sellele ootame Veneetsia komisjoni riigiõiguse ekspertidelt hinnangut tervelt viiele Vene Föderatsiooni seadusele. Need on FSB seadus, avalike kogunemiste seadus, nn. ekstremismivastane seadus, poliitiliste parteide seadus ja Riigiduuma valimisseadus. Kõik need seadused on pälvinud kriitikat, kuid me tahame, et kriitika põhineks korralikul ekspertiisil. 

Lisaks Venemaale arutatakse valimiseelset olukorda Armeenias, kus parlamendi valimised toimuvad 6. mail, samuti olukorda Moldovas ja Ukrainas. Moldova puhul on põhiprobleemiks parlamendi pikaajaline võimetus valida riigile president, Ukraina puhul kuulatakse ära Amnesty Internationali ekspertide ülevaade. Eelmisel nädalal võttis ENPA vastu deklaratsiooni vangistatud poliitikute olukorra halvenemisest. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside