Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

25 ENPA liiget, teiste hulgas Eesti delegatsiooni esimees Andres Herkel, esitasid assambleele deklaratsiooni, milles väljendatakse sügavat muret Vene Föderatsiooni otsuse üle seada sisse kahepoolsed suhted Georgia piirkondade Abhaasia ja Lõuna-Osseetiaga, mis allakirjutanute kinnitusel õõnestab Georgia (Gruusia) suveräänsust.

Herkeli sõnul on kirjalik deklaratsioon formaat, millega assamblees saab juhtida teravale probleemile kiiret tähelepanu, samas kui arutelu vastava dokumendi algatamiseks assamblees poleks täissessiooni lõpusirgel olnud enam võimalik.

„Mul on hea meel, et paljud poliitikud selle algatamisega kaasa tulid. Venemaa lähenemine on seda küünilisem, et kolm nädalat tagasi tegi Georgia president Mihhail Saakašvili jõulise ettepaneku Abhaasia küsimuse lahendamiseks, lubades kaugeleulatuvat autonoomiat,“ ütles Herkel.

Deklaratsioonile alla kirjutanud osutavad, et Venemaa destabiliseeriv poliitika, mille eesmärk on integreerida osa Georgia territooriume Venemaa külge, riivab rahvusvahelist õigust ja õõnestab järsult Georgia pingutusi nimetatud piirkondade rahumeelseks taasühendamiseks.

Allakirjutanud kutsuvad Venemaad üles lahendama konflikt dialoogi abil, pöörama tehtud otsused tagasi ja austama Georgia territoriaalset terviklikkust.

Deklaratsiooni koostajad leiavad, et viimaste arengute kontekstis ei saa Venemaa vägesid käsitleda kui erapooletuid SRÜ rahuvalveüksusi, vaid tegemist on ühe konflikti osapoolega. Deklaratsioon kutsub ÜRO julgeolekunõukogu üles asendama Vene üksused tõeliselt erapooletute ÜRO rahuvalvajatega ja tagama UNOMIGi (United Nations Observer Mission in Georgia) mandaat.

Deklaratsioonile on Herkeli kõrval alla kirjutanud Georgia raportöör Euroopa Liberaalide ja Demokraatide Liidu rühma esimees Mátyás Eörsi (Ungari), endine Euroopa Rahvapartei rühma esimees Luc Van den Brande (Belgia), Sotsialistide rühma esimees Andreas Gross (Šveits), endine assamblee president Lord Russell-Johnston (Ühinenud Kuningriigid, Euroopa Liberaalide ja Demokraatide Liit) jt

Riigikogu pressitalistus

Tagasiside