Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

21 Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liiget tegid täna kirjaliku deklaratsiooni, milles kutsuvad Parlamentaarset Assambleed üles jätkama kommunismikuritegude uurimist ja hukka mõistmist. Deklaratsioon on algatatud seoses 70 aasta möödumisega Teise maailmasõja algusest, mil Molotovi-Ribbentropi pakt ja selle salaprotokoll avasid tee Natsi Saksamaa ja Nõukogude Liidu ühisrünnakuks Poola vastu.

Riigikogu ENPA delegatsiooni juhi ja ENPA asepresidendi Andres Herkeli algatatud deklaratsiooniga on praeguseks ühinenud 11 riigi esindajad. Eestist on lisaks Herkelile alla kirjutanud veel Aleksei Lotman ja Indrek Saar. Deklaratsiooniga võivad kahe nädala jooksul ühineda teisedki ENPA liikmed. Poliitikakomitee valmistab ka ette MPR teemalist kuulamist. Herkel pidas eriti oluliseks, et MRP teema käsitlemine jõuaks assamblee resolutsioonini. „Kuni Euroopa Nõukogu liikmesriikidel, sealhulgas Venemaal, ei ole ühist arusaama Teise maailmasõja puhkemisest ja pärandist, on raske rääkida ühistest väärtustest tänapäeval,“ selgitas Herkel. 
 

Deklaratsioonis seisab, et ajal kui nii rahvusvaheline üldsus kui ka sõjajärgne Saksamaa on kohe pärast Teist maailmasõda hukka mõistnud natside kuriteod, on Stalini režiimi sooritatud kuriteod jäänud rahvusvahelisel tasandil ja Venemaal üheselt hukka mõistmata. Allakirjutanud kutsuvad Parlamentaarset Assambleed üles hindama kommunismikuritegusid legaalselt, moraalselt, poliitiliselt ja ajalooliselt. Nad soovivad hinnata objektiivselt ja igakülgselt kommunismi totalitaarset minevikku ning eriti stalinistlikke kuritegusid, luues nõnda sügavam arusaamine ja usaldus kõigi Euroopa rahvaste integratsiooniks.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside