Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee võttis täna õhtul Strasbourgis vastu resolutsiooni Venemaa kohta, milles kutsutakse president Vladimir Putinit üles demokratiseerima süsteemi parandamaks pluralistlikku demokraatiat, õiguskorda ning inimõigusi. Resolutsioonis, mis põhines Rumeenia delegatsiooni liikme György Frunda ja Šveitsi delegatsiooni liikme Andreas Grossi Venemaa raportil oodatakse Venemaalt konkreetseid samme demokratiseerimise suunas, sest mitmed sel aastal vastu võetud õigusaktid on tõstatanud tõsist muret.

Eesti delegatsioon oli raporti resolutsiooni hääletamisel esindatud kolme liikmega. Andres Herkel monitooringukomitee esimehena juhatas raporti arutelu täiskogul. Mailis Reps ja Indrek Saar esinesid sõnavõttudega.

Herkeli sõnul on positiivne see, et töö käigus muutus resolutsioon järjest tugevamaks ja erinevaid aspekte katvaks. „Meile on oluline, et sisse viidi muudatused, mis meenutavad kultuurivarade tagastamise kohustust teistele liikmesriikidele, see puudutab ju otseselt ka Eestit (Tartu Ülikooli varad jne). Meenutati kõiki olulisemaid dokumente, kus Venemaa poolt liikmeksastumisel võetud kohustused on autentsel kujul kirjas. Dokument kõneleb otseselt ka lubamatust tegevusest de jure teise riigi koosseisu kuuluvatel aladel nagu Abhaasia, Lõuna Osseetia, Transnistria, kus on läbi viidud Venemaa valimised, teostatud elanike sunniviisiline pasportiseerimine,“ märkis Eesti delegatsiooni juht Herkel.

Ta täheldas, et tänastes sõnavõttudes kõlas kutse dialoogile, tõdemus, et monitooringuprotseduuri tuleb võtta sõbraliku abina, millest on suur kasu Vene ühiskonnale, kui riigi poolt on ikka soov Euroopa Nõukoguga dialoogi pidada. „Kahjuks just sellisest soovist näib viimasel ajal puudus olevat,“ täheldas ta pidades muuhulgas silmas, et istungile jäi tulemata Venemaa Riigiduuma esimees.

ENPA sügisistung kestab reedeni.

Riigikogu pressitalitus

Lisainfo: Andres Herkel 5056540

 

Tagasiside