Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna algab Strasbourgis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee talvine istungjärk, kus muude küsimuste hulgas tuleb arutlusele energiajulgeoleku teema. Päevakorra kohaselt esitab teisipäeva pärastlõunal Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson istungile heakskiitmiseks raporti energiatarnete kasutamise ohust poliitilise survevahendina.  

Vastava raporti kiitis detsembris Bakuus toimunud istungil heaks ENPA poliitikakomitee. Mihkelsoni sõnul on Strasbourgis hoolimata poliitikakomitee positiivsest otsusest oodata elavat debatti. „Euroopa Nõukogu liikmesriigid peaksid Venemaale avaldama survet avada ja liberaliseerida oma energiaturg ning integreeruda Euroopa energiaturuga. Samas on leidnud Euroopas üldise heakskiidu seisukoht, et energiatarnete kasutamine poliitilise survevahendina on lubamatu, vastupidiselt Venemaa viimase aja käitumisele,” ütles ta.       Raport kutsub Euroopa Nõukogu liikmesriike läbipaistva energiapoliitika rakendamisele, viidates samas nii energiatarnete kui ka –allikate mitmekesistamise kui tõhusama energiakasutuse vajadusele.

Istungjärgul on kavas pidada erakorraline debatt ka Vene-Georgia suhete teemal. Delegatsiooni liikme Andres Herkeli sõnul arutati kahe riigi suhteid juba detsembris Pariisis liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve komitee istungil. „Vaatamata Venemaa esindajate teravale vastuseisule asus komitee siiski seisukohale, et erakorraline debatt istungjärgul sel teemal on vajalik,” selgitas ta.   

Teiste teemadena on assambleel arutluse all olukord Kosovos, illegaalsete tööliste värbamine, lastevastane vägivald, samuti AIDSi levikuga seotud probleemid.

Lisaks Mihkelsonile ja Herkelile osalevad istungil Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Sergei Ivanov ning asendusliige Toomas Alatalu. ENPA istung kestab 26. jaanuarini. 

Lisainfo: Marko Mihkelson,  5141442; Andres Herkel, 5056540

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

 

Tagasiside