Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioon juhib tähelepanu sellele, et täna 50 aastat tagasi võttis Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee vastu ajaloolise resolutsiooni. Eesti, Läti ja Leedu suveräänsuse toetuseks. Tegemist oli esimese üle-Euroopalises parlamentaarses kogus vastu võetud dokumendiga, mis osutas ühemõtteliselt faktile, et Eesti, Läti ja Leedu on Nõukogude Liidu poolt vägivaldselt okupeeritud.

29. septembril 1960. aastal vastu võetud resolutsioon kannab pealkirja „Olukorrast Balti riikides nende Nõukogude Liidu koosseisu vägivaldselt inkorporeerimise kahekümnendal aastapäeval“. Dokumendis öeldakse muu hulgas, et aset leidnud anneksioon ei arvestanud rahva soovidega, samuti väljendatakse sümpaatiat Balti rahvaste kannatuste suhtes ning juhitakse tähelepanu tõigale, et meie riikluse de jure edasikestmist tunnustab enamus vaba maailma valitsustest. Samuti kutsutakse dokumendis liikmesriikide valitsusi kaasa aitama eestlaste, lätlaste ja leedulaste kultuuri ja keele säilimisele paguluses.
 
Hiljem kordas Assamblee sarnaseid seisukohti 1963. ja 1987. aastal vastu võetud resolutsioonides. Samuti väljendab Eestile, Lätile ja Leedule toetust 1983. aastal Euroopa Parlamendis vastu võetud dokument. ENPA Eesti delegatsiooni juhi, ENPA asepresidendi Andres Herkeli sõnul tuleb esimest, 1960. aastal tehtud toetusavaldust väga kõrgelt hinnata. „Selle esiletoomine meie poolt ei ole üksnes ajaloofakt, vaid see osutab ka vajadusele teostada sama järjekindlat väärtuspõhist poliitikat tänapäeva maailmas ning toonased Lääne-Euroopa rahvusparlamentide liikmed peavad olema meile eeskujuks,“ rõhutas ENPA Eesti delegatsiooni juht.
 
ENPA Eesti delegatsioon tõstab esile ka omaaegse Taani parlamendiliikme Marie Antoinette von Lowzowi (1899-1985) rolli ajaloolise toetusavalduse vormistamisel 50 aastat tagasi.
 
Herkeli väitel on samasisuline dokument kolme Balti riigi delegatsiooni poolt saadetud ka ENPA presidendile Mevlüt Çavuşoğlu’le. Eesti delegatsiooni liikmed on arvamusel, et see teema väärib laiemat tähelepanu, mistõttu kavatsetakse seda ka järgmisel nädalal algaval ENPA sügisistungil ulatuslikumalt tutvustada.
 
ENPA 2010. aasta istungjärgu sügisistung toimub 4. – 8. oktoobrini Strasbourgis ning sellest võtavad osa Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ning liikmed Mailis Reps, Silver Meikar ja Aleksei Lotman.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside