Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) võttis täna Strasbourgis vastu resolutsiooni, milles kutsutakse riike üles seadma küberkuritegevuse vastu võitlemine prioriteetseks ülesandeks. Euroopa Nõukogu liikmes- ja vaatlejariigid peavad viivitamatult ratifitseerima küberkuritegevuse vastase konventsiooni ning asuma seda ellu viima. Assamblee rõhutas ka, et võitlus küberkuritegevusega nõuab kiiret rahvusvahelist koostööd. Et küberkuritegevus pole ainult õiguslik probleem, peaksid riigid arendama välja strateegiad kaitsmaks infrastruktuure ning eraldama selleks vajalikud finants- ja tehnilised vahendid.

Küberkuritegevuse raporti esitanud Soome parlamendi liige Kimmo Sasi tõi oma ettekandes mitmel korral esile Eesti näite. Ta rõhutas, et küberründed Eestile kujutasid endast reaalset ohtu julgeolekule, demokraatiale ja õigussüsteemile. „Küberterrorismi tõeline oht peitub võimaluses viia rivist välja võtmetähtsusega infrastruktuur, mille tõttu seatakse ohtu kogu elanikkond.“

Raporti arutelul võtsid sõna kolm Eesti delegatsiooni liiget. Riigikogu ENPA delegatsiooni juht ning Euroopa Rahvapartei nimel sõna võtnud Andres Herkel, avaldas kahetsust, et paljud riigid pole ratifitseerinud küberkuritegevuse vastast konventsiooni ning kutsus üles Eesti sündmuste valguses seda tingimata tegema. Ta tõi ka esile rahvusvahelise koostöö ja informatsiooni vahetuse tähtsuse. „Riigisisene seadusloome on tähtis, kuid veel tähtsam on riikide hea tahe koostööks, sest küberkuritegevus ei tunne riigipiire.“

Euroopa liberaalide nimel esinenud Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland esitas üleskutse anda liikmesriikidele kindlad soovitused, milliseid meetmeid rakendada juhuks kui üks riik satub küberrünnaku alla. Riigikogu liige Mailis Reps hoiatas assamblee kõnesaalis, et iga riik, kes kasutab laialdaselt internetti võib sattuda rünnaku alla. „Poliitiliselt motiveeritud küberrünnakud on eriti tõsine väljakutse riikide valitsustele, sest nende rünnakute mõte on destabiliseerida kogu ühiskonda,“ sõnas ta.

Eile õhtul toimus assambleel arutelu ka antisemitismi ilmingute leviku üle Euroopas. Eesti esindajana võttis sõna Riigikogu liige Aleksei Lotman, kes lükkas ümber mõningad esitatud väited antisemitismi ilmingute kohta Eestis ja teistes Balti riikides.

Reedeni kestval ENPA istungjärgul osalevad Riigikogu liikmed Andres Herkel, Kristiina Ojuland, Mailis Reps, Aleksei Lotman ja Indrek Saar

Riigikogu pressitalitus

Aivar Jarne, Strasbourg 

Lisainfo: Andres Herkel 5056540; http://assembly.coe.int

Tagasiside