Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma kutsus täna Eesti sotsiaaltöö kongressi avades üles pöörama erilist tähelepanu omastehooldajate ja hooldustöötajate probleemidele ning mitte nägema sotsiaaltöös vaid toetuste jagamise süsteemi. 

Ene Ergma sõnul on sotsiaaltöö sarnaselt ühiskonnaga pidevas arengus ning olukorda tuleb pidevalt analüüsida. “Paljuski on meie inimestele  kaasaegse sotsiaaltöö olemus ja ülesanded alles ebaselged ja  nii seostub paljudele sotsiaalvaldkond  eelkõige  toetustega.  Erinevad teenused –  nõustamine, ennetustöö – need on kaasaegse sotsiaaltöö olulised komponendid ja peaksid suurendama inimeste toimetulekut ja mitte üksnes rahalist toimetulekut,” märkis Ergma kongressi avakõnes. 

Riigikogu esimees tuletas meelde, et parlament võttis möödunud aasta 12. detsembril vastu seaduse, mille eesmärk on toetada riigi poolt vaesuses elavaid lastega peresid ja lasterikkaid peresid. Seadusega kehtestati uus toetus – vajaduspõhine peretoetus, mida makstakse allpool suhtelist vaesuspiiri elavate lastega peredele. Samuti suurendati selle seadusega kolmikute ja suurema arvu mitmike sünni puhul ühekordset sünnitoetust. 

“Kahtlemata on sotsiaaltöötajatel, kohalikul omavalitsusel ja inimestel endil võimalik lähemalt selgemini näha, kas need toetused ja abi jõuavad nendeni, kes seda tõepoolest vajavad ning milliseid küsimusi tuleb seadustega paremini reguleerida,” ütles Ergma. 

Lisaks on Ene Ergma sõnul praegu Riigikogus menetluses sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega kõrvaldatakse kitsaskohad psüühiliste erivajadustega inimestele riigieelarvest rahastatavate erihoolekandeteenuste regulatsioonis. 

“Sotsiaalteenuste süsteemi arendamine ja teenuste saamise võimaluste parandamine toetab inimeste toimetulekut oma kodus, mida paljud eelistavad. Kuid loomulikult suurendab see vajadust enam arvestada omastehooldajate ja hooldustöötajate probleemidega. Siinkohal on meeldiv võimalus tunnustada kodanikualgatust, mis viis 9.oktoobril Riigikogu konverentsisaalis Eesti Hooldajate Liidu loomiseni,” märkis Ene Ergma. 

Riigikogu esimees kutsus oma kõnes üles tänuväärset tööd tegevaid sotsiaaltöötajaid rohkem tunnustama. 

Eesti sotsiaaltöö 5. kongressi korraldab Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö instituudiga ning see toimub 6.-7. novembril 2013.a. Tallinna Ülikoolis.

Tagasiside