Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade kohtumiselt Pat Coxiga Budapestis.

Riigikogu esimees Ene Ergma ja väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa osalesid Budapestis toimuval Euroopa Liiduga ühinevate riikide parlamentide esimeeste kohtumisel Euroopa Parlamendi presidendi Pat Coxiga .

Päevakorras oli arvamustevahetus Euroopa Liidu põhiseaduslikust lepingust, Euroopa Liidu institutsioonide ja liituvate riikide valmisolekust laienemiseks 1. mail 2004 ning rahvusparlamentide ettevalmistusest Euroopa Liidu asjade menetlemiseks. Arutati parlamentide vahelist koostööd Euroopa Liidu poliitikate kujundamisel. Kohtumisel osalesid ka Lääne-Balkani riigid, kellel on kujunemas perspektiiv Euroopa Liiduga ühinemiseks.

Oma sõnavõtus rõhutas Ene Ergma, et uuenevas Euroopa Liidus ei saa lähtuda vaid otsuste tegemise kiirusest ja lihtsusest. Palju olulisem on, et otsused oleksid tehtud demokraatia alusel. Seetõttu ei saa Eesti toetada konsensusotsustuste kõrvalejätmist ja üleminekut enamushääletustele. Demokraatia näitajaks on ka Brüsseli tippkohtumisel saavutatud ühine arusaamine, et igal liikmesriigil peab olema üks volinikukoht.

Kõneldes Eesti valmisolekust liitumiseks, rõhutas Ene Ergma Euroopa Liidu ja Venemaa vahel kehtiva Partnerluse ja Koostöölepingu automaatse laienemise tähtsust uutele liituvatele riikidele. ”Euroopa Liidu seisukohad peavad olema selged ja kindlad, ei tohi lubada end kaasa kiskuda lõpututesse vaidlustesse, millel ei ole midagi ühist Euroopa Liidu laienemisega.” Ene Ergma väljendas tunnustust Euroopa Parlamendi väliskomisjonis heakskiidetud raportile, mis esitas väga selgelt euroopalikele väärtustele tuginevaid seisukohti.

Riigikogu esimees kutsus kolleege üles pöörama rohkem tähelepanu uutele naabritele, eeskätt Ukrainale ja Gruusiale, et aidata neil üle saada sovjetliku totalitaarse süsteemi pärandist ning toetada demokraatlikke ümberkorraldusi nendes riikides. ”Riigikogu parimad eksperdid on praegu Tbilisis, et koostöös Gruusia kolleegidega valmistada ette demokraatliku parlamendi töökorralduse alused,” ütles Ene Ergma, kinnitades, et ka edaspidi on Riigikogu valmis sellistes projektides osalema.

Ene Ergma teavitas kohalviibijaid Eesti kavast istutada 1. mail, Euroopa Liidu laienemise päeval, miljon puud kui viljakuse, rahu ja harmoonia sümbolit.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside