Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalesid Stockholmis Euroopa Liidu parlamendiesimeeste nõupidamisel.

Nõupidamise eesmärgiks oli määratleda Euroopa Liidu põhiseadusliku lepingu projektist tulenevalt rahvusparlamentide täiendavad ülesanded ning välja töötada parlamentaarse järelevalve teostamise efektiivsed koostöövormid Euroopa Liidu otsustusprotsessis. Rahvusparlamentide koostöömudel peab valmima eeloleva aasta maikuuks, mil on kavas käivitada uus Euroopa Liidu põhiseaduslik leping.

Senisest enam tuleks arendada parlamentidevahelist koostööd kindlustamaks Euroopa Liidu tasandil tehtud otsuste kooskõla liikmesriikide huvidega. Samas nenditi, et põhiseaduslikus lepingus määratletud sekkumisemehanismid ei kindlusta piisaval määral lähimuspõhimõtte efektiivset järgimist.

Riigikogu esimees Ene Ergma pöördus nõupidamisest osavötjate poole üleskutsega kaaluda võimalust tõstatada nimetatud teema valitsustevahelisel konverentsil. Samuti lepiti kokku, et lähimuspõhimõtte printsiibi jälgimist võiks teostada rahvusparlamentide alaliste esindajate kaudu Brüsselis. Riigikogu juhatus on juba langetanud põhimõttelise otsuse oma esindaja lähetamiseks Brüsselisse.

Riigikogu pressitalitus

Lisainfo: Jüri Kahn, 05046521

Tagasiside