Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskantsler Allar Jõks andis Riigikogu esimehele Ene Ergmale üle 2003.-2004. aasta õiguskantsleri tegevuse ülevaate.

200-leheküljelist ülevaadet vastu võttes rõhutas Ergma, et tegemist on olulise dokumendiga ning avaldas lootust, et Riigikogul jääb sellega tutvumiseks piisavalt aega. Täiskogu istungil tutvustab õiguskantsler ülevaadet neljapäeval, 30. septembril.

Tänavuse ülevaate olulisemad märksõnad on sotsiaalse turvalisuse tagamine, arstiabi kättesaadavus, laste õigused, puuetega inimeste olukord. ”Teise olulise märksõnana pean väga tähtsaks põhiseadusvastaste olukordadega seotud küsimusi, näiteks Riigikogu liikmete osalemist riigi äriühingute nõukogus või toimetulekutoetuse mittevastavust põhiseaduse nõuetele,” ütles Jõks.

Olulise teemana keskenduti vestluse käigus eelnõude kvaliteedi problemaatikale. Mõlemapoolselt tõdeti vajakajäämisi eelnõude vastavuses normitehnilistele eeskirjadele, eriti seletuskirjade põhjenduse osa puudulikkusele. ”See on laiem probleem, mille lahendamine eeldab suurt konsensust ja tugevat poliitilist tahet,” märkis Ergma.

Arutluse all oli ka sõltumatute saadikurühmade teke parlamendis ning senine Riigikogu kodukorra seaduse roll poliitilise maastiku korrastamisel.

Ene Ergma avaldas heameelt selle üle, et dialoog õiguskantsleri ning Riigikogu juhatuse vahel on muutunud tihedamaks ja konstruktiivsemaks. ”Me töötame ühise eesmärgi nimel, mille edu aluseks on tõhus koostöö,” ütles ta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside