Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb täna Brüsselis alanud Euroopa Liiduga liituvate riikide parlamendi esimeeste kohtumisel Euroopa Parlamendi presidendi Pat Coxiga.

Päevakorras on vahekokkuvõtted Euroopa tuleviku konvendi tööst, arutatakse liitumisprotsessiga seotud edasisi sammening vahetatakse mõtteid uute naabritega suhtlemise kujundamise küsimustes.

Vastuseks konvendis kostunud arvamustele Euroopa Komisjoni presidendi ja volinike osas valitses liituvate riikide seas üksmeel nii Euroopa Komisjoni presidendi määramisel roteerumise põhimõtte säilitamise osas kui kaselles osas, et igal liikmesriigil peab olema üks volinikukoht. Lisaks nende seisukohtade selgele toetamisele rõhutas Ene Ergma 16 riigi algatust, mis tagab ka palju paremad võimalused Eesti huvide kaitseks.

Konvendi aseesimehe Jean-Luc Dehaene´i käivitatud arutelud suveräänsuse küsimustes taandusid pragmaatilistele väljunditele – lahenduste otsimine jagatud suveräänsuse põhimõttel võimaldab saavutada palju paremaid tulemusi mitmetes eluvaldkondades.“Suveräänsuse osaline loovutamine on tõsiseks väljakutseks liituvatele riikidele, mistõttu on väga oluline, et riigiülese tasandi otsustusmehhanismid peavad olema selged ja läbipaistvad,"ütles Ene Ergma oma sõnavõtus.

Arutlusel konstitutsioonilise lepingu ratifitseerimise küsimustes valitsustevahelisel konverentsil valitses seisukoht, et liituvad riigid peavad osalema võrdsetel alustel praeguste liikmesriikidega vältimaks olukorda, kus 15 praeguse Euroopa Liidu liikmesmaad määravad tingimused, millega liituvad maad peavad lihtsalt vaikides nõustuma. "Me ehitame üles tuleviku Euroopat meie kõigi jaoks ning seepärast on oluline, et liituvad riigid saaksid täievoliliselt osaleda Euroopa tulevikku määravate otsuste tegemisel valitsustevahelisel konverentsil," rõhutas Riigikogu esimees.

Ene Ergma teavitas kohalviibijaid kavatsusest korraldada eeloleval sügisel juba traditsiooniliseks saanud parlamendikonverents, mis võimaldaks põhjalikult läbi arutada konvendi töötulemused ning täpsustada meie seisukohti valitsustevahelisel konverentsil.

Pärast nõupidamiste lõppu kohtub Ene Ergma Euroopa Parlamendi presidendi Pat Coxiga.

 

 

 

 

Tagasiside