Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kohtumisel olid kõne all Euroopa Liiduga liitumisega seotud teemad, aga ka kahepoolsed parlamentaarsed suhted.

Riigikogu esimees Ene Ergma kohtus täna Eestis ametlikul visiidil viibiva Ungari Rahvusassamblee esimehe Katalin Szili ja teda saatva delegatsiooniga.

Kohtumisel keskenduti peamiselt Euroopa Liiduga (EL) liitumisega seotud küsimustele, aga ka koostööle NATOs ning kahepoolsetele suhetele.

Ungari parlamendi esimees informeeris Eesti poolt NATO laienemise lepingu ühehäälsest ratifitseerimisest Ungari parlamendis esmaspäeval, 2. juunil, lisades, et selle protseduuri läbiviimisel küsimusi ei tekkinud.

Katalin Szili andis Ene Ergmale ülevaate aprillis Ungaris toimunud Euroopa Liiduga liitumise rahvahääletusest ning selgitas sellega seonduvalt parlamendipoolset panust. Külalise sõnul moodustati Ungari Rahvusassamblee juures 2002. aasta septembris nn suur komisjon, mille eesmärgiks oli saavutada konsensus erinevate poliitiliste jõudude vahel ning samuti järelevalve valitsuse tegevuse üle seoses EL-ga liitumisega. Tänu nimetatud komisjonile saavutati tulemus, kus kõik erakonnad tegelesid liitumispropagandaga, mis jõudis ka riigi kaugeimatesse nurkadesse. Rahvahääletusest osavõtu väikest protsenti seletasid ungarlased sellega, et Ungaris puudub referendumite traditsioon ning elanikkond võttis Euroopasse kuulumist loomulikuna. Ungarlased mainisid, et hääletamas käis vanem generatsioon lootuses, et tulevastel põlvedel saab olema parem elu.

Pr Szili märkis: ”Keeruline töö seisab veel ees, kuna rahvale tuleb kuni liitumise hetkeni selgitada, et mais 2004 ei sünni mingit imet, kuna tegemist on pikemaajalise protsessiga ”” ei ole võimalik saavutada 10 aastaga seda, mida praegused liikmesriigid on saavutanud 50 aastat tugevat tööd tehes.” Ene Ergma lisas omalt poolt, et Eestis on toimunud Euroopa Liidu teemaline debatt senini väga kõrgel e. eelkõige parlamendi ja valitsuse tasandil ning tavakodanik ei ole kogu temaatikaga kõige paremini kursis. Pr Ergma arvates tuleks rääkida ausalt, mida Eesti liitudes võidab, aga ka sellest mida kaotab. Ene Ergma ütles ”Kui jääme Euroopa Liidust välja, siis ei ole me kusagil”.

Käsitleti ka Euroopa Tulevikukonvendiga seonduvat, kus mõlemapoolselt nenditi, et Euroopa Liidu konstitutsioonilises lepingus sätestatu saab väikeriikide tuleviku seisukohalt olema ülioluline. Ühiselt nõustuti, et prevaleerima ei tohiks jääda arvamus, mille kohaselt rahvusparlament on vaid ”seaduste vabrik”. Ungari esindaja sõnul on Ungarile oluline ka küsimus, kuidas toimub liitumisel suveräänsuse ümberjaotumine.

Kohtumisel lepiti kokku, et informatsiooni paremaks vahetamiseks tuleb luua tihedad töösuhted parlamentide Euroopa asjade, riigikaitse ja väliskomisjonide vahel, samuti ei peaks vastastikuste parlamendirühmade suhted piirduma ainult sõprusega, vaid neile tuleks usaldada ka poliitikategemine.

Ungari kolleeg esitas Riigikogu esimehele kutse osaleda käesoleva aasta oktoobris Ungaris toimuval Euroopa Liidu lepingu ratifitseerimisteemalisel rahvusvahelisel konverentsil.

Kohtumisest võtsid osa riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser, väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa, Euroopa asjade komisjoni liige Siiri Oviir ning Eesti-Ungari parlamendirühma esimees Mailis Rand.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside