Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma võttis täna vastu Eestis visiidil viibiva Saksamaa Liidupäeva Saksa-Balti parlamendirühma 6-liikmelise delegatsiooni eesotsas parlamendirühma esimehe Christel Happach-Kasan’iga.

Kohtumisel vahetati mõtteid nii Euroopa Liidu kui keskkonna- ja energiateemadel. Räägiti vajadusest toetada endisse Nõukogude Liitu kuulunud, kuid nüüd demokraatlike reformide teele asunud riike.

Ergma rõhutas, et keskkonnaküsimused on Eesti jaoks äärmiselt tähtsal kohal. Mõistlik on siinjuures liikuda n.ö. üksikult üldisele: kõige lähemate keskkonnareostusprobleemidega tegelemine, sealjuures vastavate kodanikuinitsiatiivide toetamine aitab ühiskonnal paremini aru saada globaalsetest muredest.

Nenditi, et märksa rohkem tuleb panustada Läänemere tervisesse, ühisesse tõhusasse tegutsemisse selle nimel. Läänemereäärsed riigid peaksid seadma ühishuvid kõrgemale iseenda või mõne mõjuka ettevõtte kitsamatest huvidest. Ergma selgitas, et nõnda suhtub Eesti ülima ettevaatlikkusega Läänemerre kavandatavasse gaasijuhtmesse. Teatavasti  peidab Läänemeri endas sõdade pärandina sadu tuhandeid tonne lõhkeaineid ja keemiarelvi. „Pealiskaudne suhtumine niisugustesse asjaoludesse võib kaasa tuua pöördumatuid negatiivseid tagajärgi meile kõigile,“ lausus Ergma. „Kindlasti tuleks teha võrdlevad uuringud gaasijuhtme alternatiivsete maismaatrasside osas.” Saksa poliitikud väljendasid seisukohta, et keskkonnataluvuse uuring peab andma vastuse, kas Nord Streami gaasijuhe on vastutustundlik ja teostatav projekt.

Keskkonnateemast lähtudes arutati ka EL liikmete energia-alast varustuskindlust tulevikus. Liidupäeva poliitikud tundsid huvi võimaluse vastu, et Eestisse võidaks rajada AEJ. Vestluspooled pidasid väga oluliseks panustamist taastuva alternatiivenergia allikatesse, samuti energiatootmise uudsete tulevikutehnoloogiate kiirendatud arendamisse.

Ene Ergma tõstatas kohtumisel küsimuse Ukraina ja Georgia jätkuvast toetamisest EL naabruspoliitika raames. „Need riigid on Euroopa Liidu potentsiaalsed liitlased ja me peame suutma olla neile pidevalt toeks, et neil jätkuks julgust ja tahet jätkata demokraatlikku arenguteed.“ Saksa delegatsiooni liikmed nõustusid, et Georgia ja Ukraina on kaotanud palju aega ja ilma Euroopa Liidu tugeva toetuseta ei õnnestu neil seda aega tasa teha.

Happach-Kasan: „Võite arvestada, et kogu Euroopa Liit on teiega solidaarne nii julgeoleku- kui energiaküsimuste lahendamisel. Ühtne Euroopa Liit võimaldab olla tugev.“

Liidupäeva delegatsioon kohtus täna veel Riigikogu Eesti-Saksamaa parlamendirühmaga eesotsas rühma esimehe Urmas Klaasiga.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside