Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti ja Soome parlamendijuhid arutasid rahvusparlamentide koostööd.

Riigikogu esimehe Ene Ergma juhitud Riigikogu delegatsioon alustas täna visiiti Soomes. Delegatsiooni kuuluvad veel Riigikogu liikmed Marko Mihkelson, Sven Mikser, Rein Lang, Mart Opmann ja Katrin Saks ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul. Visiit toimub Eduskunta esimehe Paavo Lipponeni kutsel.

Parlamendijuhtide tänasel kohtumisel nenditi, et Eesti ja Soome suhted on väga head. Eesti liitumine Euroopa Liidu ja NATOga on oluline mõlemale riigile ning suurendab stabiilsust ja julgeolekut kogu Läänemere piirkonnas. Erilise tähelepanu all oli Läänemere keskkonnaohutus ja sellest tulenev nõue kasutada seal ohutumaid naftatankereid. Samuti vahetati mõtteid Euroopa Liidu laienemist puudutavate aktuaalsete teemade üle, sealhulgas tööjõu vabast liikumisest.

Parlamendidelegatsioonid arutasid regionaalse koostöö viimist uuele tasandile. Euroopa Liidu liikmesmaana on Eestil ja teistel Balti riikidel palju paremad võimalused üheskoos vastu seista regionaalse tasandi muredele. Riigikogu esimees tutvustas Riigikogus arutusel olnud arusaamisi Balti riikide ja Põhjala riikide parlamentidevahelisest suhetest ning kutsus Soomet üles toetama tihedamat parlamentaarset koostööd.

Ergma ja Lipponen vahetasid mõtteid rahvusparlamentide koostööst Euroopa Liidu õigusaktide menetlemise protsessis. Ühiselt nenditi, et sellest saab üks tähtsamaid valdkondi parlamentide omavahelises suhtlemises. ”See on täiesti uus valdkond, sest kellelgi meist ei ole sellealast kogemust. Meil kõigil tuleb üheskoos see oskus omandada,” ütles Ergma.

Riigikogu esimehe hinnangul on üks olulisemaid koostöövaldkondi Euroopa Liidu poliitikate kujundamine ja elluviimine uute naabrite suhtes. ”Eestile on oluline, et Euroopa Liidu uued naaberriigid, sealhulgas Ukraina ja Gruusia, jätkaksid demokraatlike reformide teed. Eesti tunneb end turvalisemalt, kui naaberriikides valitseb poliitiline stabiilsus ja selge orientatsioon meile lähedaste väärtuste suunas,” kinnitas ta. Parlamendijuhid pidasid oluliseks, et Euroopa Liidu Venemaa poliitika kujundamisse oleksid aktiivselt kaasatud lähemad naabrid, samuti tuleb hea seista selle eest, et see poliitika oleks ühtne, selge ja läbipaistev. ”Usume, et suudame kaasa tuua rohkem realismi Venemaa mõistmisel. Emotsioonidele ja soovunelmatele rajatud lähenemine ei ole kunagi andnud positiivset efekti,” tõdes Ergma.

Olulise teemana arutati transatlantilisi suhteid ja nende mõju Euroopa edasisele arengule. Lepiti kokku, et Eesti ja Soome võiksid üheskoos olla aktiivsemad otsimaks teid mitmete Euroopa ja USA vaheliste lahkarvamuste ületamisel.

Kohtumisel Soome parlamendi Euroopa Liidu küsimustega tegelevas Suures komisjonis vahetati mõtteid Euroopa põhiseadusliku lepingu edasisest arengust. Nenditi taas seisukohtade sarnasust ja väljendati lootust, et riikide ja rahvaste võrdõiguslikku kohtlemist tagavad otsustusmehhanismid õnnestub vastu võtta. ”Mitmekiiruseline Euroopa Liit ei saa olla vastuvõetav lahendus,” ütles Ergma.

Õhtul külastab Riigikogu esimees Riihimäki linna, kus avab eesti kunstnike näituse. Visiit jätkub homme, kui kavas on kohtumised Soome presidendi Tarja Haloneni ja peaministri Matti Vanhaneniga, samuti Eduskunta väliskomisjoni ja Eesti –Soome sõprusrühmaga.

Tagasiside