Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma kohtus täna Läti välisministri Richards Piks`iga.

Kohtumisel arutati Euroopa Liidu täisliikmeks saamise eelset perioodi, rahvusparlamentide toimimise küsimusi, Balti Assamblee reorganiseerimise vajadust ning Venemaaga seonduvat. Kohtumist sisse juhatades rõhutas Ene Ergma Balti riikide parlamentidevahelise koostöö tähtsust: ”Koostöös tuleb eelkõige keskenduda küsimusele, kuidas Balti parlamendid saaksid oma potentsiaali ühiselt kõige paremini kasutada. Üle tuleks vaadata Balti Assamblee senine töökorraldus, sest organisatsioon vajab uues olukorras suuremat paindlikkust. Samuti on tähtis parlamentide koostöö edasiarendamine komisjonide tasandil.” Nõustudes Ergmaga tõdes Läti välisminister Richards Piks, et Balti Assamblee töö vajab teemade senisest suuremat konkretiseerimist. Kohtumisel tutvustas Piks`is ka Läti mudelit seadusandliku ja täidesaatva võimu koostööst riigi õiguskorra kohandamisel Euroopa Liidu seadusandlusega.

Käsitledes Venemaa temaatikat, tunnistati, et idanaabri tendentslikul propagandal ei tohi lasta tekitada valearusaamisi teises riigis toimuva kohta. Üksmeelel oldi ka selles osas, mis puudutas endise Nõukogude Liidu vabariikide demokraatiaprotsesside toetamist. ”Eriti oluline on toetuse tagamine Ukrainale, sest selle suure potentsiaaliga riigi kuulumine Läände aitaks kaasa demokraatia arengule kogu regioonis.”

Kohtumisest võtsid osa ka Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Rein Lang ning väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside