Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma kohtus täna Tbilisis Gruusia presidendi Mihhail Saakašvili ja peaminister Zurab Noghaideliga. Arutati Gruusia liikumist Euroopa Liidu ja NATO suunas, samuti majandusalast koostööd.

Gruusia riigipea tõi Eestit Euro-Atlandi struktuuridega ühinemisel oma riigile suureks eeskujuks ning kinnitas, et Gruusia on valmis sama teed minema. Samas rõhutas Saakašvili, et Gruusiat tuleks käsitleda pigem Musta mere kui Lõuna-Kaukaasia riigina. Tema sõnul on Gruusia aktiivne regionaalse koostöö osaline, kes on ise väga huvitatud piirkondlikust koostööst ka oma naabritega.

Päeva teisel poolel pidas Riigikogu esimees ettekande Rahvusvahelises Strateegiliste Uuringute Keskuses teemal „Eesti kogemus ELi ja NATO liikmena”. Ta tutvustas protsesse ja õppetunde, mida liitumine nende organisatsioonidega Eestile kaasa on toonud. ”Neis olulistes välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes on edu saavutamiseks vaja tugevat sihikindlust, suurel hulgal kodutööd ja poliitiliste jõudude ühtsust,” ütles Ergma.

Riigikogu esimees tõi muude liitumisele järgnenud asjaolude seas esile Eesti välispoliitika globaalse mõõtme, mis tähendab nii eesõigusi kui ka tohutut vastutust. „Toetame igast küljest tegusamat suhtlust naabritega majandusliku lõimumise, laiendatud poliitiliste ja kultuurisuhete ja regionaalse koostöö valdkonnas. Seetõttu oleme eriti õnnelikud suureneva tähelepanu ja Euroopa naabruspoliitika jaoks kavandatud rahaliste vahendite suurendamise üle ELi järgmises finantsperspektiivis. Euroopa naabruspoliitikas pöörame loomulikult esmajärjekorras tähelepanu Gruusiale, Moldovale ja Ukrainale. Tunneme, et seal on meie poliitiliste ja majanduslike reformide kogemus kõige väärtuslikum,” märkis ta.

Ergma rõhutas ka Gruusia prioriteetsust Eestile. ”Meie maa huvides on, et Gruusias õnnestuksid demokraatlikud ja majanduslikud reformid ning tugevneksid riiklus, demokraatia ja stabiilsus Kaukaasias. Meile on väga oluline näha Gruusia juhtkonna endale võetud kohustust ja valmisolekut demokraatlike reformide läbiviimiseks. Toetame jõuliselt teie püüdlusi tuua oma riik lähemale Lääne väärtushinnangutele.” Ta tõi esile, et toetus pole mitte ainult teoreetiline, vaid see on konkreetne ja nähtav. Viimastel aastatel on Gruusia olnud suurimaks Eesti arenguabi saajaks. Oluliste koostööprioriteetide hulka on kuulunud Euroopa integratsioon ja koostöö laiendamine NATOga. Mõlemas valdkonnas on Eesti panust kõrgelt hinnatud.

Homme külastab Riigikogu esimees Gruusia ajaloolisi paiku Tsinandalit ja Shuamtat.

Riigikogu pressitalitus

Aivar Jarne

Lisainfo: Merle Pajula, välissuhete osakond 5046521

Tagasiside