Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kohtumisel kõneldi Euroopa Komisjoni tegevusest laienemise viimases staadiumis ning Eesti olukorrast enne Euroopa Liiduga liitumist otsustavat rahvahääletust.

Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Euroopa asjade komisjoni esimees Rein Lang ning liige Tunne Kelam kohtusid täna Eestis rahvahääletuse eelsel visiidil viibiva Euroopa Komisjoni laienemisvoliniku Günter Verheugeniga.

Günter Verheugen andis Riigikogu liikmetele ülevaate Komisjoni poolsest tegevusest laienemise viimases staadiumis ning tundis huvi riigikogu liikmetele rahvahääletuse eelses kampaanias sagedamini esitatavate küsimuste kohta.

Peatudes Venemaa ja Euroopa Liidu suhetel kinnitas Verheugen , et Euroopa Komisjon käsitleb Venemaad nn ”uute naabrite kontseptsiooni” järgi, mille kohaselt Venemaad ei nähta potentsiaalse Euroopa Liidu liikmena, küll aga kavandatakse koostööd heade poliitiliste ja majanduslike suhete loomiseks . Samuti ei ole Komisjoni esindaja arvates võimalik Venemaa ja Euroopa Liidu vahel kehtestada viisavaba dust , kuna selleks esitatavad tingimused on väga karmid ning Venemaal on neid äärmiselt raske täita. Euroopa Liidu liikmelisusega peavad topelttollid kaduma, Komisjon ei saa mingil juhul nõustuda, et Venemaal oleks Eesti suhtes diskrimineeriv kaubandusrežiim. "Euroopa Liidu liikmena osaleb Eesti selliste tõsiste poliitiliste otsuste tegemises ning teie tahte vastaselt ei saa Euroopa Liit kehtestada teie huvidele vastukäivaid poliitikaid Venemaa suhtes", ütles Günther Verheugen.

Euroopa Komisjoni volinik andis lootust, et kõige kiiremaid liitumisjärgseid tulemusi hakkavad nägema nn Eesti arengupiirkonnad, kuna arengupiirkondadesse suunatavad toetused on väga suured.

Ergma edastas külalisele ka talle rahva poolt sagedasti esitatud küsimuse: ”Miks peaksid rikkad riigid endi hulka soovima vaeseid riike?” Verheugen vastas: ”Keegi ei soovi endale vaest naabrit, Euroopa Liidu liikmesriigid on huvitatud, et nende naabrid oleksid jõukad.”

Põgusalt puudutati ka varsti algavat Valitsustevahelist Konverentsi, kus hakatakse arutama Euroopa Tulevikukonvendi poolt välja töötatud Euroopa Liidu konstitutsioonilise leppe projekti. Rein Lang avaldas lootust, et Eesti valitsus suudab luua head kontaktid teiste riikide valitsustega, et kaitsta leppes Eesti huve. Verheugen tunnustas Riigikogu esindajate aktiivset tegevust konvendis.

Tagasiside