Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma kohtus täna Riigikogus Eesti Koostöö Kogu (EKK) nõukogu esimehe Ain-Elmar Kaasiku ja EKK juhatuse esimehe Peep Mühlsiga. Kohtumisel keskenduti EKK poolt hiljuti esitletud Eesti Inimarengu Aruandes 2007 tõstatatud Eesti arenguprioriteetidele nagu rahvatervis ja hariduse strateegilised valikud. Ain-Elmar Kaasik märkis, et mõlemad nimetatud teemad on Eesti arengu seisukohalt võtmetähtsusega, mis vääriksid käsitlemist Riigikogu tasandil. EKK annab nende teemade menetlemisel ja konkreetsete arengukavade väljatöötamisel kindlasti oma panuse. Peep Mühls arvas, et poliitiline eliit saab tugevalt kaasa aidata meie avaliku diskussiooni ja ühiskonna enesepildi avardamisele seades keskmesse Eesti inimeste ja ühiskonna elukvaliteedi. Ene Ergma pidas EKK algatust väga positiivseks rõhutades, et uued algatused peaks kindlasti sisaldama ka visiooni, mitte keskenduma ainult olemasolevatele probleemidele. Ergma lubas teha omalt poolt kõik, et arutelu tõstatatud teemadel jõuaks Riigikogu täiskogusse veel käesoleval istungjärgul.

Eesti Koostöö Kogu (EKK) www.kogu.ee on Eesti pikaajalisest arengust huvitatud valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik, mille sihiks on osapoolte seisukohtade teadvustamine, kooskõlastamine ning selle alusel hinnangute ja ettepanekute kujundamine riigi tuleviku võtmeküsimustes. Käesoleva aasta veebruaris võeti vastu vastav programmdokument – Harta 2008. Edaspidi iga kolme aasta tagant uuendatav Harta 2008 keskendub Eesti arengu neljale võtmevaldkonnale – rahvastikule ja rahvatervisele, haridusele, tööjõule ning rahvustevahelistele suhetele. Nende põhjal sõnastavad Harta osalised konkreetsed Harta Ettepanekud vastava valdkonna arengu eest vastutavatele esindusdemokraatia institutsioonidele ja avalikkusele. Harta protsessiga on tänaseks ühinenud üle 60 organisatsiooni. EKK ja Harta protsess ei konkureeri ühegi teise kodanikualgatusega, vaid kutsub neid koostööle. EKK tegevuse väljunditeks on Harta Ettepanekud ja Eesti Inimarengu Aruanne, mis vaatab Eesti arengut rahvusvahelises võrdluspildis.

1. aprill 2008

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside