Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma  osales Prantsusmaal Strasbourgis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikmesriikide parlamentide esimeeste konverentsil, juhatades selle tööd koos ENPA presidendi Llouis Marie de Puig`iga. Konverentsil käsitleti kaht põhiteemat: parlamendid ja tsiviilühiskond ning rahvusparlamendid ja Euroopa Nõukogu – edendades demokraatlikke väärtusi, väärtustades inimõigusi ning õigusriiki.  

Enam kui poolesajas sõnavõtus käsitleti tänapäeva parlamentarismi aktuaalseid probleeme, iseärasusi ja väljakutseid. Sõnavõtjad rõhutasid, et pluralistlikus tsiviilühiskonnas on oluline leida tasakaal üha kasvava hulga erihuvide arvestamise vahel. Märgiti, et sageli ägedates vaidlustes sündivad kompromissid kahandavad kodanike huvi osaleda aktiivselt poliitika kujundamisel. Mõttevahetuse käigus tõdeti, et nii parlamentide kui ka parlamentaarsete ühenduste, aga ka iga parlamendiliikme vastutus nendes suundades on kasvanud. 

Ergmal olid konverentsiteemadel mõttevahetused nii ENPA presidendi Llouis Marie de Puig`i kui ka Soome, Norra, Kanada, Islandi, Rootsi, Hollandi, Austria, Portugali jt parlamentide esindajatega. Kohtumistel oli kesksel kohal parlamentidevahelise koostöö arendamine. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside