Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma tunnustas täna Nõo Reaalgümnaasiumis reaalainete süvaõppega alustamise aastapäeva konverentsil kooli asutajaid ja õpetajaid, kes on 45 aasta jooksul hea seisnud paljudele noortele korraliku loodusteadusliku baasiga hariduse andmise eest. Tema sõnul ei jää Nõos hariduse saanud inimeste elus hakkamasaamine kindlasti hariduse taha.

“21. sajand nõuab inimesi, kes mõistavad vähemalt üldisi seaduspärasusi ja on omandanud nende aluseks olevad baasteadmised. Elus hakkamasaamine ja toimetulek vanaduspõlves sõltub suuresti sellest, kuidas inimene on investeerinud oma tulevikku hariduse kaudu,” kõneles Ergma.
 
Ergma rõhutas eraldi Nõo õpilaste ühtlaselt tugevat taset ja seda, kui head tööd on õpetajad teinud Eesti eri paigust pärit andekate laste suunamisel.
 
Ergma: “Nõo lõpetanu saab tavaliselt ülikooli tasuta kohale. Traditsioonid, millele Kalju Aigro 45 aastat tagasi aluse pani, ning õpetamissooviga õpetajad ja õppimissooviga õpilased on teinud Nõo koolist Eesti ühe tunnustatuma kooli, mille lõpetajatest enamus jätkab õpinguid riiklikes kõrgkoolides.”
 
Ergma ütles ka, et üha kasvava tööpuuduse oludes väärib eraldi esiletoomist, et tööpuudust praktiliselt ei ole tehnilise või loodusteaduse haridusega inimeste seas.
 
“Loomulikult annab haridus tööturul eelise – võime kiiremini kohaneda ja oskuse luua seda, mille järele on nõudlust. Vähese haridusega töötute arvu hüppeline kasv näitab, et odaval tööjõul põhineva ettevõtluse aeg hakkab loomuliku lõpuni jõudma”.
 
Riigikogu esimees tõstis esile ka võimalusi, mis Eesti ettevõtetel ja noortel teadlastel avanevad seoses Euroopa Kosmoseagentuuriga sõlmitud assotsieerumislepinguga. Ergma sõnul avanes tänu nimetatud kokkuleppele Eesti ettevõtetele võimalus osaleda praktiliselt selle sektori tegemistes.
 
“See valdkond ootab andekaid noori insenere, kes on võimelised tegema kõrgtehnoloogilist tööd, inimesi, kes on võimelised töötama infotehnoloogia valdkonnas. Ettevalmistus on haridus, mis algab põhikoolist ja gümnaasiumist, kindlasti ka Nõo Reaalgümnaasiumist,” uskus Ergma.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside