Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Lastekaitse Liidu esindajad esitasid Riigikogu esimehele rea ettepanekuid, mis aitaksid laste ja perede probleeme ühiskonnas tõsisemalt teadvustada.

Riigikogu esimees Ene Ergma arutas täna pärastlõunal Eesti Lastekaitse Liidu presidendi Toivo Siku, Liidu juhataja Alar Tamme ning Riigikogu liikme, ÜRO Lastefondi (UNICEF) Eesti Rahvuskomitee presidendi Elle Kulli ja UNICEF-i Eesti Rahvuskomitee tegevdirektori Toomas Paluga laste õiguste kaitse probleeme. Lastekaitse Liidu esindajad esitasid Riigikogu esimehele rea ettepanekuid, mis aitaksid laste ja perede probleeme ühiskonnas tõsisemalt teadvustada ning lastekaitse seaduse sätteid paremini täita. Räägiti ka võimalikest seadusetäiendustest seoses järelevalve tugevdamisega seaduse täitmise üle. Liidu juhtkond märkis, et täna tegeletakse Eestis küll laste hoolekandega, kuid ei tegeleta laste õiguste küsimustega laiemalt. Liidu esindajad tõid näiteks, et kohalikes omavalitsustes ei tegeleta lastega perede olukorra analüüsiga ega avaldata vastavaid andmeid, paljud lastekaitse inspektorite ametikohad on täitmata ja lastelaagrid on jäänud tühjaks, kuna omavalitsuste otsustusprotsess on pidurdunud.

Riigikogu esimees soovitas neid ettepanekuid tutvustada ka valitsusele. Ühiselt jõuti veendumusele, et mitmes lapse elu puudutavas valdkonnas puudub ühiskondlik kokkulepe. Ene Ergma rõhutas: ”Me ei tohi enam ühtki last kaotada”.

Lepiti kokku, et laste küsimustega tegelevad organisatsioonid kohtuvad ka Riigikogu vastavate komisjonide ja fraktsioonide esindajatega.

Toivo Sikk teavitas Riigikogu esimeest 26. ”” 27. septembril toimuvast rahvusvahelisest eelkonverentsist ”Kes hoolib lapsest”, mille eesmärgiks on aidata kaasa lapse õiguste konventsiooni põhimõtete elluviimisele ning kutsus Riigikogu liikmeid üles konverentsil osalema.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside