Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Lõppjärelduste heakskiitmiseks koguneb töörühm veel kord.

Täna leidis Toompeal aset Euroopa Liidu põhiseaduse lepingu riigiõigusliku töörühma järjekordne kohtumine. Arutelu all olid töörühma seisukohad ja lõppjäreldused põhiseaduslepingu ratifitseerimise küsimuses. Pärast sisukat arutelu leidis töörühm, et esitatud projekt seisukohtade ja lõppjäreldustega vajab veel redaktsioonilisi parandusi. Pärast nende sisseviimist ja kooskõlastamist koguneb töörühm dokumendi lõplikuks heakskiitmiseks veel kord lähemate nädalate jooksul.

Riigikogu põhiseaduskomisjon moodustas ELi põhiseaduse lepingu riigiõigusliku analüüsi töörühma 14. detsembril 2004. Töörühmalt paluti õiguslikult põhjendatud seisukohta küsimuses, kas Eesti põhiseadus ja põhiseaduse täiendamise seadus võimaldavad Riigikogul ELi põhiseaduslepingut ratifitseerida, eelnevalt muutmata põhiseadust. 10. mail 2005 algatas valitsus ELi põhiseaduse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (645 SE), mille juhtivkomisjoniks on põhiseaduskomisjon.

Töörühm töötas täiskogu koosolekutel ning alltöörühmadena. Ülesandeks seati võrrelda kehtivaid ELi aluslepinguid ja liikmesriikidele siduvat õigustloova tähendusega ELi Kohtu praktikat põhiseaduslepingu eelnõuga. Analüüsiti ka muudatuste mahutatavust EV põhiseaduse täiendamise seadusega muudetud raamidesse.

Töörühma tööd juhib põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu. Riigikogu liikmete kõrval kuuluvad komisjoni veel Riigikohtu esimees ja liikmed, õiguskantsler, justiitsminister, kohtunikud, tunnustatud juristid ja eksperdid.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside