Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas ja komisjoni liikmed arutasid täna ELi energeetika peadirektoraadis Brüsselis toimunud kohtumisel energiajulgeoleku, energiasiseturu ja taastuvenergeetika küsimusi.

„Ühelgi rahvusvahelisel tippkohtumisel ei räägita täna julgeolekuküsimustest ilma energiajulgeoleku aspektideta. Tänast Ukrainaga seotud sügavat kriisi tuleb rakendada positiivsete muutuste ette Euroopa Liidu energiasektori sõltumatuse suurendamisel. Vabadus on alati olulisem kui gaasihind,” ütles Aas.

„Energiajulgeoleku rõhuasetus peab olema uute energiaühenduste loomisel ja alternatiivsete energiaallikate leidmisel. Samuti on tähtis koostöö energiaturul, alustades tihedast lõimumisest regionaalsel tasandil ning seejärel laiemalt Euroopa Liidu siseturul,“ lisas Aas.

Kohtumisel leiti, et energeetika sektori arengus on keskseks teemaks energiaallikate mitmekesistamine nii pakkumise, allikate kui tehnoloogia osas. Samas ei saa välistada ka tuumaenergeetika arengut.

Kohtumisel osalenud pidasid oluliseks arendada taastuvenergeetikat seal, kus see on kulutõhus ja looduslikult mõistlik.

Ühiselt tõdeti, et ELi energeetika sektoris on vaja läbi viia muutusi, kuid need ei tule lihtsalt. Olulised on ka väikesed muudatused, näiteks tarbijate harjumuste ja nutikate mõõdikute kaudu tarbijate käitumise mõjutamine.

Kohtumisel arutati kildagaasi arengu üle. Kildagaas mitmekesistaks energiaallikate valikut, kuid see ei peaks jääma ainsaks vahendiks valikute suurendamisel.

ELi asjade komisjon kohtus ELi energeetika peadirektoraadis peadirektor Dominique Ristori, taastuvenergia ja energiatõhususe direktori Marie Donnelly, siseturuosakonna juhataja Inge Bernaertsi ja osakonnajuhataja KT Kilian Grossiga. ELi asjade komisjonist osalesid lisaks Arto Aasale Kadri Simson, Erki Nool ja Kalle Palling.

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside