Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon saatis täiskogusse esimesele lugemisele Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE), mis täpsustab elektroonilise hääletamise ja valimiskomisjoni tööga seotud sätteid. Põhiseaduskomisjoni poolt 13. veebruaril 2006 algatatud eelnõu on esimesel lugemisel 9. märtsil.

Vabariigi Valimiskomisjoni kinnitusel peab valimiskomisjon võimalikuks rakendada elektroonilist hääletamist ka 2007. aasta Riigikogu valimistel, kuid samuti Euroopa Parlamendi valimistel ning rahvahääletustel, viidates tõsiasjale, et 2005. aasta kohaliku omavalitsuste volikogu valimistel töötas süsteem tõrgeteta ning seda analüüsinud audiitorid ei näe takistusi elektroonilise hääletamise edasiseks rakendamiseks.

Elektrooniline hääletamine on sätestatud ka praegu kehtivates seadustes, kuid seni on seda rakendatud vaid kohalike omavalitsuste volikogude valimistel 2005. aastal.

Põhiseaduskomisjon arutas täna ka õiguskantsleri ettekannet poliitilist välireklaami keelustavate sätete põhiseaduspärasuse kohta ja pidas vajalikuks alustada võimalike muudatuste väljatöötamist.

Õiguskantsler viitab oma ettekandes mitmetele välireklaami keelustamisega seotud põhiõiguste riivetele. Õiguskantsler esitas oma ettekanne Riigikogule 6. septembril 2005.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside