Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon toetas Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kohaliku omavalitsuste volikogu valimise seaduse muutmise seaduse uuesti vastuvõtmist muutmata kujul.

Ettepaneku poolt seadus muutmata kujul vastu võtta oli 6 ja vastu 3 põhiseaduskomisjoni liiget; üks komisjoni liige jäi erapooletuks.

Kõnealuse seaduse üks peamisi eesmärke on täpsustada interneti teel hääletamisega seotud küsimusi.

Komisjon lähtus tõsiasjast, et elektroonilist hääletamist tuleb kohalikel valimistel rakendada ka praegu kehtiva seaduse alusel. E-hääletamise sätete täpsustamata jätmine tooks samas kaasa mitmeid õiguslikke probleeme. Just nende probleemide lahendamine on välja kuulutamata jäetud seaduse peamine eesmärk.

Komisjon on seisukohal, et valija poolt elektrooniliselt antud hääle muutmise võimalus, mille president vaidlustas, on oluline valimisvabaduse põhimõtte tagamise seisukohalt. See võimaldab kellegi surve või mõjutuse all antud e-häält muuta, tehes seda kas uuesti elektrooniliselt või valimisjaoskonnas valimispäeval. Lisaks vähendab taoline võimalus häälte ostmise ning muu valimisvabaduse rikkumise tõenäosust, kuna võimalikud häälteostjad ei hakka niivõrd ebakindla tulemuse nimel riskima kriminaalkaristusega.

Põhiseaduskomisjoni istungil osalenud valimiskomisjoni esimehe Heiki Sibula ja Riigikogu kantselei valimiste osakonna juhataja Mihkel Pilvingu kinnitusel tähendab mitmekordse hääletamisvõimaluse tühistamine, et muuta tuleb ka elektroonilise hääletamise tarkvara, mis ei ole soovitatav, kuna olemasolev tarkvara on testitud ja auditeeritud.

Hääletus kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse muutmata kujul vastuvõtmise üle toimub Riigikogus kolmapäeval 1. juunil.

Tagasiside